24 Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / KVĚTEN 2023

www.praha8.cz

Zdravotní a sociální péče–CAP

Program na květen 2023

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ

CAP Burešova

CAP Mazurská

Zájemci o programovou nabídku se mohou hlásit

v kanceláři CAP osobně nebo telefonicky.

Zájemci o programovou nabídku se mohou hlásit

v kanceláři CAP osobně nebo telefonicky.

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8

Centrum aktivizačních programů

Praha 8, Burešova 1151/12

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8

Centrum aktivizačních programů

Praha 8, Mazurská 484/2

❚ tel.: 283 881 848 ❚ e-mail: cap@sospraha8.cz

❚ www.sospraha8.cz ❚ www.facebook.com/cappraha8

❚ tel.: 283 024 118 ❚ e-mail: cap@sospraha8.cz

❚ www.sospraha8.cz ❚ www.facebook.com/cappraha8

SPECIÁLNÍ:

❚ Nordic Walking pro méně zdatné

v pondělí a pro zdatné ve čtvrtek

– L. Čipera. Informace na webu:

klus-osmicka.webnode.cz

ČTVRTEK

❚ Pravidelné čtvrteční turistické

výlety – RNDr. M. Štulc. Informace

v kanceláři CAP

❚ 9:00–11:00 � Školička PC

konzultační metodou – Mgr. K.

Černý (objednání v kanceláři CAP)

❚ 2. 5. od 13:30 � Malování s Ingrid

Vostrou – akvarelová technika

❚ 9. 5. od 13:30 � „Živé knihy“

– dialog s člověkem, který má

zkušenost s duševním

onemocněním. Organizace Green

Doors z.ú.

CAP

Křižíkova

❚ 9. 5. od 15:00 � Dendrologická

vycházka Starým parkem

Stromovky s Mgr. K. Pinkasem. Sraz

v 15 hodin před Šlechtovou restaurací

STŘEDA

❚ 9:00–9:50 � Školička PC a

internetu pro mírně pokročilé

(vede Ing. V. Košťál) – 10. 5. a 24. 5.

❚ 16. 5. od 14:00 � Eliška Rejčka

– historická přednáška s H.

Kohoutovou

❚ 9:00–9:50 � Školička PC – práce

se soubory (vede J. Votrubová) – 3.

5., 17. 5. a 31. 5.

❚ 23. 5. od 13:30 � Tvořivá dílnička

s P. Limanovskou

❚ 10:00–10:50 � Školička PC

– práce se soubory (vede J.

Votrubová) – 3. 5., 17. 5. a 31. 5.

❚ 26. 5. od 8:30 � Patchwork s Mgr.

S. Kyselovou (materiál zajištěn)

❚ 30. 5. od 14:00 � Tvořivá dílnička

s J. Vávrovou

❚ 31. 5. od 13:30 � Vycházka po

Praze s průvodkyní JUDr. H.

Barešovou – přihlášení telefonicky

nutné

❚ 31. 5. od 14:00 � Duchovní beseda

s katechetkouMgr. B. Tranovou

SPECIÁLNÍ PROGRAM:

❚ 2. 5. od 11:00 � Trénink paměti

(vede PhDr. Z. Pavlíková)

❚ 3. 5. od 13:30 � Klubové setkání

– společenské hry

❚ 4. 5. od 10:00 � Poradenský

servis – Jak sepsat závěť,

darování a dědictví (konzultant

JUDr. Z. Kohoutová)

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8

Centrum aktivizačních programů

❚ 9. 5. od 11:00 � Pozitivní myšlení

(přednáší L. Francírková)

Praha 8, Křižíkova 48

❚ 10. 5. od 13:30 � Bingo –

společenská hra (vede I. Košťálová

a J. Hrubá)

❚ tel.: 720 535 422, 724 879 513 ❚ e-mail: cap@sospraha8.cz

❚ www.sospraha8.cz ❚ www.facebook.com/cappraha8

PONDĚLÍ

❚ 14:00–14:45 � Veselé židle (vede

J. Borská)

ČTVRTEK

❚ 9:00–12:00 � Aktivizační

dopoledne: Jen tak společně

posedět a procvičit si angličtinu,

paměť, projít se po ortopedické

podlaze nebo hrát společenské hry

s paní Luizou

PÁTEK

❚ 9:00–9:45 � Cvičení na židlích

(vede J. Hodinová)

SPECIÁLNÍ PROGRAM

❚ 5. 5. od 10:00 � Výtvarná

dílnička – malování akrylovými

barvami (vede A. Gaislerová)

❚ 9. 5. od 10:00 � ,,Živé knihy“

– dialog s člověkem, který má

zkušenost s duševním

onemocněním (organizace Green

Doors)

❚ 11. 5. od 10:00 � Korálková

dílnička (vede Ing. B. Rošická)

❚ 10. 5. od 13:30 � Přednáška

Městské policie – Prevence

osobního bezpečí

❚ 11. 5. od 13:30 � Beseda

,,Poznejte svoje plíce“ (MUDr. I.

Čierná Peterová)

❚ 11. 5. od 10:00 � Co vidí oko

fotografa (přednáší Mgr. D.

Vyorálková)

❚ 12. 5. od 11:00 � Výtvarná

dílnička – malování akrylovými

barvami (vede A. Gaislerová)

❚ 15. 5. od 10:00 � Reminiscenční

setkání: Ledoví muži s Mgr. V.

Ludkovou

❚ 16. 5. od 11:00 � Trénink paměti

(vede PhDr. Z. Pavlíková)

❚ 16. 5. od 10:00 � Sportovní

radovánky s Mgr. Lukášem

Tremlem

❚ 17. 5. od 10:00 � Malování

s Ingrid Vostrou: Srdce ve stylu

Pieta Mondriana

❚ 19. 5. od 10:00 � Výtvarná

dílnička – malování akrylovými

barvami (vede A. Gaislerová)

❚ 22. 5. od 10:00 Pohled do tajů

astrologie � (přednáší E.

Landovská)

❚ 22. 5. od 13:30 � Přednáška

Městské policie – Kriminalistika

botanicka.cz

❚ 17. 5. od 13:30 � Klubové setkání

– společenské hry

❚ 18. 5. od 8:00 � Patchworková

dílnička (vede Mgr. S. Kyselová)

– materiál zajištěn

❚ 18. 5. od 10:00 � Háčkování a

pletení (vede J. Novotná)

❚ 22. 5. od 9:00 � Malování

mandal (vede D. Kovaříková)

❚ 22. 5. od 13:30 � Královna Eliška

Rejčka – historická přednáška

(přednáší H. Kohoutová)

❚ 23. 5. od 11:00 � Hrátky na

procvičování paměti (vede Mgr. Z.

Vévoda)

❚ 24. 5. od 13:30 � Bingo –

společenská hra (vede I. Košťálová

a J. Hrubá

❚ 25. 5. od 9:30 � Floristika pro

potěšení (vede J. Huňková)

❚ 25. 5. od 13:30 � Přednáška

Městské policie - Prevence

osobního bezpečí

❚ 26. 5. od 11:00 � Výtvarná

dílnička – malování akrylovými

barvami (vede A. Gaislerová)

❚ 30. 5. od 11:00 � Trénink paměti

(vede PhDr. Z. Pavlíková)

❚ 31. 5. od 13:30 � Klubové setkání

– společenské hry

Zájemci o kurzy se mohou

hlásit v kanceláři CAP Mazurská

buď osobně nebo telefonicky

na tel. č. 283 024 118. Dále je

nutné se vždy přihlásit na

všechny dílničky a přednášky.