36

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / květen 2018 

www.praha8.cz

Společenská rubrika

nově narozené děti

jubilea

Červen 2017

Leden 2018

€ Koutník Matěj

€ Bělík Vojtěch

Červenec 2017

Preissová Dominika

Davidová Marie

Rothbarthová Amálie

Strachotová Ema

Struna Michal

Sýkorová Veronika

Říjen 2017

Únor 2018

Komora Šimon

Září 2017

Šoltés Vojtěch

Duben 2018

€ Růžek Samuel

Dne 12. 4. oslavil pan František Suchý

krásné 91. narozeniny. Gratulujeme

a přejeme hodně štěstí a zdraví.

Březen 2018

€ Bartoš Konstantin

Květen 2018

Dne 7. května slaví paní Miroslava

Léblová významné životní výročí – 95 let.

Do dalších let jí přejí děti, vnoučata,

pravnoučata a celá velká rodina hodně

zdraví, štěstí a životního optimismu.

€ Pokorný František

Listopad 2017

Lehká Eliška

Aoun Elisa

Smigmator Fred

Štěpánek Maxim

Prosinec 2017

Komárek Tobiáš

Všem dětem přejeme krásné

a šťastné dětství a jejich rodičům

blahopřejeme.

Vilém Dlabola má první narozeniny.

Zdraví do dalších let přejí tři babičky.

Vážení spoluobčané,

• v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím, kontaktujte na tel.: 222 805 170, 601 306 107 nebo na e-mailu: osmicka@praha8.cz.

• Prosíme vás, abyste zasílali fotografie pouze u dětí do tří měsíců věku

v době uveřejnění. Dále zveřejňujeme jméno a příjmení u dětí do šesti

měsíců věku. Ostatní pouze pokud je volné místo.

KVĚTEN

Pokladna je otevřena každý pracovní den

od 11 do 18 hodin a vždy hodinu před představením.

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

02 MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

02 19.30 JAK SBALIT ŽENU 2.0

Anglické titulky

04 19.00 LASKAVÉ BOHYNĚ

19.00 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

SO

05

ST

09 19.00 DON JUAN

ČT

10 19.00 FUK!

ČT

10 19.30 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!

11 19.00 KRÁLOVA ŘEČ

NE

Cabaret Calembour,

13 19.30 KVIDOULE 3 + KK

host divadla

PO

19.00 EDITH A MARLENE

14

ÚT

15 19.30 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ! Předplatné

skupina B

ST

ST

19.00

ST

ČT

NORA

16

17 10.00 POSLEDNÍ DŮVOD,

Veřejná generálka

PROČ SE NEZABÍT

17 19.00 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

18 19.30 POSLEDNÍ DŮVOD,

ČT

Premiéra

SO

19 19.00 MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

19 19.30 ČERTOVSKÁ KVIDOULE

A BORŮVČÍ

21 19.00 NĚCO ZA NĚCO

22 19.00 PANÍ BOVARYOVÁ

ÚT

22 19.30 1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU

Předplatné

skupina C

PROČ SE NEZABÍT

PROČ SE NEZABÍT

SO

24 19.00 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

25 19.00 MOCNÁ AFRODÍTÉ

25 19.30 POSLEDNÍ DŮVOD,

ČT

19.00

28 19.00 DON JUAN

29 19.00 NORA

ÚT

29 19.30 TRIPTYCHON_DI_VOCE

ST

30 19.00 EDITH A MARLENE

ČT

31 19.00 KRÁLOVA ŘEČ

ČT

31 19.30 DOTĚRNOSTI

Předplatné

skupina A

PO

ÚT

Cabaret Calembour,

host divadla

PO

ÚT

ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

Cabaret Calembour,

host divadla