OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / květen 2018 

www.praha8.cz

Moje Osmička

Vaše návrhy opět

podpoříme deseti miliony

Druhý ročník projektu Moje

Osmička je zahájen. Do konce

června můžete podávat své

návrhy na zkvalitnění veřejného

prostoru v MČ Praha 8. Vaše

návrhy určené k realizaci

v rámci tzv. participativního

rozpočtu musí mít investiční

a lokální charakter, musí se

týkat úprav veřejných prostranství a být veřejně prospěšné.

Návrh se musí týkat pozemku

nebo majetku ve vlastnictví hl.

m. Prahy nebo svěřených

MČ Praha 8. Nebudou podpořeny „měkké projekty“, tedy akce,

aktivity, projektová dokumentace apod., návrhy týkající se

dopravních opatření, opravy

chodníků a komunikací.

Návrh může podat fyzická

osoba starší 15 let trvale se

zdržující na území MČ Praha 8,

nemusí zde však mít trvalé

bydliště. Podmínkou pro přijetí

návrhu je doložení souhlasu

alespoň pěti podporovatelů

starších 15 let, kteří svým

podpisem vyjádří souhlas

s podáním návrhu projektu.

Projekty podáváte ve dvou

kategoriích:

a) Malé projekty v rozmezí

100 až 500 tisíc Kč včetně DPH.

b) Velké projekty v rozmezí

501 tis. až 2 mil. Kč včetně DPH.

Základní škola Na Šutce se

stala v naší městské části

Praha 8 pilotní školou v dietním stravování dětí ve školní

jídelně. Ve vzájemné spolupráci

školy a jejího zřizovatele

městské části Praha 8, z významné iniciativy a za zásadní

organizační podpory místní

Agendy 21 a s podporou rodičů

dětí se specifickými dietními

Zapojte se

Udržitelně

Městská část Praha 8,

ve spolupráci s partnery

a pod záštitou místostarosty

MČ Praha 8 Petra Vilguse, vás

zve na akci k Evropskému

týdnu udržitelného rozvoje.

Kdy: čtvrtek 31. května 2018

od 10 do 19 hodin.

Kde: prostranství na stanici

metra Palmovka před

Komerční bankou.

BEZPEČNÁ

KULTURNÍ

PŘIJMOUT

KLÍČOVÁ

ROZHODNUTÍ

NASTARTOVAT

DISKUZI

ČISTÁ

ASI SI TAKY ŘÍKÁTE, PROČ SE S TÍMTO MÍSTEM

STÁLE NIC NEDĚJE. PROČ JE TENTO DŮLEŽITÝ

PŘESTUPNÍ UZEL – MÍSTO PROTKNUTÉ

POUTAVÝMI PŘÍBĚHY NAŠICH DĚJIN, OBLAST,

KDE BYDLÍ 8 000 OBYVATEL A KAM SE DALŠÍCH

1 700 BRZY PŘESTĚHUJE – V TOMTO STAVU?

Můžete podat více než jeden

návrh pomocí formulářů

umístěných na odkazu projektu

Moje Osmička mojeosmicka.

praha8.cz. Zároveň jsou

formuláře k dispozici v papírové

podobě na Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21,

ÚMČ Praha 8, U Meteoru 10,

Praha 8 – Libeň, které je vám

nápomocno v průběhu celého

procesu.

Harmonogram roku

2018:

28. března Schválení „Pravidel

participativního rozpočtu MČ

Praha 8 Moje Osmička“ v RMČ

Praha 8 usnesením č. 0137/2018

16. dubna Veřejné představení

„Pravidel“ na Veřejném fóru

Pilotní projekt v ZŠ Na Šutce

Dobrá

zpráva pro

rodiče dětí

s dietou

21

potřebami v této škole se

podařilo získat finanční

prostředky Magistrátu

hlavního města Prahy v oblasti

zdraví a zdravého životního

stylu na místní úrovni. Získání

této dotace MHMP umožnilo

škole začít ve školní jídelně

správně a bezpečně vařit dietní

jídla pro děti, které mají

stravovací omezení a které

v zájmu svého zdraví musí

držet dietu. Školní jídelně

se podařilo najmout nutriční

terapeutku, která začala

odborně spolupracovat

s vedoucí školní jídelny na

správném zajištění přípravy

dietních jídel. Šlo především

o přípravu dietního jídelníčku,

řešení samotné přípravy

23. dubna Vyhlášení 2. ročníku

Moje Osmička se zahájením

podávání návrhů občanů

30. června Ukončení podávání

návrhů občanů

červenec–srpen Posouzení

návrhů po formální i odborné

stránce příslušnými odbory

ÚMČ Praha 8

září–říjen Veřejné představení

návrhů projektů samotnými

navrhovateli

listopad Hlasování o navržených projektech

Detailní pravidla projektu

Moje Osmička naleznete na

adrese mojeosmicka.praha8.cz.

Těšíme se na vaše návrhy.

Iva Hájková,

koordinátorka MA21

dietních jídel pro potřebné

žáky, organizace a úprava místa

vaření diet a proškolení paní

kuchařek školní jídelny. Tato

příprava vedla k tomu, že škola

získala certifikát o nastavení

systému dietního stravování

a je připravena poskytovat

dietní školní stravování.

Nedílnou součástí projektu

je realizace školení i paní

kuchařek z ostatních škol

v Praze 8. Základní škola

Na Šutce bude organizovat dva

semináře (teoretický a praktický) o dietním stravování žáků

pro dvacet kuchařek ze

školních jídelen dalších škol

zřizovaných MČ Praha 8. Tato

osvěta jim pomůže v řešení čím

dál frekventovanější otázky

dietního stravování dětí, které

Celodenní program akce je

rozdělen do několika částí:

• Od 10:00 bude možnost

navštívit interaktivní

stanoviště a workshopy

organizací a spolků zaměřené

na udržitelný rozvoj,

humanitární pomoc, ochranu

přírody a klimatu, etický

obchod a plýtvání potravinami a další.

• V 13:00 se otevře Férový trh

s prodejní nabídkou lokálních

produktů, výrobky sociálních

dílen a organizací a fairtradovým občerstvením.

• V 18:00 bude slavnostně

zahájena venkovní výstava,

která představí návrh úprav

předprostoru Centra Nová

Palmovka. Výstavou

provedou autoři návrhu.

Bude možné diskutovat také

se zástupci městské části

Praha 8 a podávat komentáře

k návrhu.

se bez specifického přístupu

školních jídelen nemohou

ve škole stravovat.

Zbyněk Drozda,

ředitel ZŠ Na Šutce

MČ Praha 8 získala dotaci od

Magistrátu hl. města Praha na

projekt Zdravá městská část

Praha 8 ve výši 183 000 Kč, který

je realizován pod záštitou

radního hl. m. Prahy pro oblast

zdravotnictví a bydlení

Ing. Radka Lacka. Projekt

na realizaci on-line mapy lékařů,

kurzů první pomoci, Dnu zdraví

a dietního stravování v ZŠ

Na Šutce byl podán v rámci

výzvy na podporu aktivit

v oblasti místní Agendy 21 –

oblast zdraví a zdravého

životního stylu.