OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / PROSINEC 2021

www.praha8.cz

29

Inzerce

Jak ven z dluhů? Známe cestu

Milostivé léto má pomoci

lidem dostat se z exekucí

nejen vůči státu, ale i krajům

a obcím. Týká se to tedy

i Magistrátu hl. m. Prahy

i městských částí a městských

organizací. Dlužníkům stačí

zaplatit pouze jistinu dluhu,

tedy původní nezaplacenou

částku, a poplatek exekutorovi.

Naopak už není nutné hradit

veškeré sankce, úroky

z prodlení, penále a další

náklady, které se nastřádaly

k dluhu a z několika stokorun

se mohly vyšplhat až na

desítky tisíc korun. Ty budou

v rámci Milostivého léta

odpuštěny, takže se výsledný

dluh výrazně sníží.

V případě Prahy a jeho

organizací se dluh nejčastěji

týká různých neuhrazených

poplatků, nedoplatků za

odvoz odpadu, pokut z jízd

načerno nebo třeba dluhů vůči

dodavateli energií či za nájem

v obecním bytě.

Poradíme jak na to!

1

2

3

4

5

Sjednám si schůzku

s makléřem Euroreality, nebo na infolince

603 248 519

Domluvíme se

na podrobnosti aukce, podepíši nezbytné

dokumenty a zpřístupním nemovitost

na případné prohlídky před aukcí.

Jsem informován

o průběhu aukce prostřednictvím přístupu

k nahlížení do on-line aukce.

Prodáno v aukci

Po skončení aukce mám 3 pracovní dny na

vyjádření souhlasu ceny nemovitosti vyhrané v aukci.

Výherce i prodávající

s makléřem podepíší rezervační smlouvu

a obchod pokračuje.

Petr Hlavatý, tel.: 603 248 519, hlavaty@euroreality.net

placená inzerce

ab324

Tisíce lidí, kteří se dostali do

exekucí kvůli nesplaceným

poplatkům, pokutám či

nájmům vůči Magistrátu

hl. m. Prahy, jeho městským

organizacím či městským

částem, mají nyní jedinečnou

příležitost zaplatit mnohem

menší dluh díky tzv.

Milostivému létu. Akce začala

už 28. října 2021 a Praha kvůli

tomu zavádí i bezplatnou

infolinku.

Chci prodat v aukci.

https://www.jakprezitdluhy.cz/praha-jejiorganizace-v-ramci-akce-milostive-letonabidnou-tisicum-dluzniku-moznost-dostat-se-z

placená inzerce

zde může b

vaše reklamýt

a

Z

.C

Y

K

IC

M

S

O

Z

Y

K

IC

LAV

Tel.: 284 007 681