4

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / listopad 2016 

www.praha8.cz

Zpravodajství

Den stromů V Praze 8

Nová ambroň

poroste v parku

Pod Korábem

nnVe středu 20. října již

podruhé oslavil MČ Praha 8

Den stromů. I v letošním roce

byl symbolicky vysazen

nový strom v parku Pod

Korábem. Výsadba proběhla

za účasti radní pro životní

prostředí Anny Kroutil,

zastupitele Víta Cézy a dětí

z MŠ Na Korábě – pobočky

Lindnerova.

Vedení Prahy 8 chce každoroční

oslavou tohoto svátku dát

najevo svoji podporu rozšiřování veřejné zeleně a výsadeb

nových stromů. Symbolické

vysazení stromu je předzvěstí

velké jarní výsadby, kterou

městská část plánuje hned na

několika místech Prahy 8.

Výsadba stromů je společným

projektem radní pro životní

prostředí Anny Kroutil

a předsedy Komise pro životní

prostředí Víta Cézy. Cílem je

zlepšit stav životního prostředí

na celém území Prahy 8

a zároveň také zlepšit estetický

přínos pro obyvatele.

Finance na tento projekt

půjdou hned z několika zdrojů.

„Jsme moc rádi, že se nám

podařilo získat finanční

prostředky z hl. m. Prahy

a aktuálně vyhodnocujeme,

jakým způsobem je nejefektivněji využít,“ říká radní pro

životní prostředí Anna Kroutil.

Děti z MŠ Na Korábě spolu s radní Annou Kroutil a zastupitelem Vítem

Cézou zasadili v parku Pod Korábem nový strom. Foto: Vladimír Slabý

A předseda Komise pro životní

prostředí Vít Céza doplňuje:

„Nové jarní výsadby proběhnou

hned na několika místech

Prahy 8 s tím, že část bude

financována z uvedené dotace

a část z vlastní rozpočtové

kapitoly městské části. Vlastní

projekt byl projednán jednotlivými zúčastněnými orgány

městské části a jeho hlavním

cílem je systematicky pomoci ke

snižování prachové a hlukové

zátěže v okolí rušných komunikací a ke zlepšování lokálního

mikroklimatu.“

Protipovodňová opatření

Zkouška uzávěru Rokytky

proběhla hladce

Od středy 19. října do pátku 21. října 2016

proběhla velká provozní zkouška uzávěru

vodního toku Rokytka a Libeňských

přístavů. Provedl ji správce tohoto

vodního díla Povodí Vltavy – závod Dolní

Vltava za součinnosti MČ Praha 8.

Dílo je schopno spolu s čerpací stanicí,

mobilním hrazením, zemními valy

KFT_inzerce (1)_uprava_TISK.pdf

1

a pevnými zídkami ochraňovat proti

povodni lokalitu od Libeňského mostu až

ke vjezdu do Libeňských přístavů. Takto

velká zkouška protipovodňových

opatření spojená s čerpáním probíhá

jednou ročně.

Ze zkoušky byl pro širší veřejnost

nejzajímavější její druhý den. Uzavřena

22.09.16

Strom, který byl vysazen, je

ambroň západní, neinvazní

opadavý listnatý strom

původem ze subtropického

a tropického podnebného

pásma. Je jediný z pěti druhů

rodu ambroní, který je schopný

přežít ve středoevropském

podnebí. Ambroně vyrůstají

obvykle do výšky 15 až 30 metrů a na podzim získávají krásné

barvy – oranžovou, červenou až

fialovou. Jaké dřeviny budou

vysazeny na jaře, bude známo

v následujících týdnech.

(apa)

totiž byla obě vzpěrná vrata a proběhlo

čerpání všemi čerpadly přečerpací stanice

Rokytka. Zkouška jejich funkčnosti

proběhla nejen při napájení pomocí

trvalého připojení elektrické energie, ale

i při využití náhradních zdrojů energie.

„V naší městské části si všichni dobře

pamatujeme povodně z let 2002 a 2013.

Naše oddělení bezpečnosti a krizového

řízení bude proto plně spolupracovat se

správcem vodního díla při této provozní

zkoušce a je samozřejmě připraveno se

zapojit i do dalších protipovodňových

cvičení,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman

(pep)

Petrus. 

6:26

Podzimní Karlínské farmářské trhy

Nově pro vás otevíráme

C

Farmářské trhy

každou sobotu

na Karlínském

náměstí

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Více informací

na facebook/karlinsketrhy

Kontakt: info@foodevent.cz

8.00 – 14.00

Městská část

Praha 8

Slavnosti polévek i soutěže pro děti

nnV rámci Karlínských farmářských trhů jsme pro vás

připravili tematické doprovodné programy.

V rámci Slavností polévek vás 12. 11. 2016 zahřejí polévky a guláše.

Rádi přivítáme i dobrovolníky, kteří se budou chtít pochlubit svou

polévkou.

V sobotu 26. 11. 2016 vás čeká zahájení předvánočního Karlína.

Na tuto akci se mohou těšit hlavně děti, v rámci doprovodného

programu budou probíhat různé soutěže, workshopy a besídky.

Pravidelně se budou opékat špekáčky a pro dospělé bude připraven

svařák a teplá medovina. Nebudou chybět ani stánky s vánoční

tematikou.

Pokračování vánočního programu zveřejníme v dalším čísle.

Na aktuality z farmářského tržiště se můžete podívat

na facebook/karlínské farmářské trhy.

(red)