www.praha8.cz

Měsíčník Městské části Praha 8 • Listopad 2016 • Zdarma

str. 5

Praha 8 udělila

čestná občanství

str. 6

Školáci i letos

navštívili Mauthausen

str. 21

MŠ U Sluncové

má nové prostory

Úspěšný

Den armády

Bezpečnostní složky přilákaly

na Krakov stovky dětí.

Více na str. 11.

Foto Vladimír Slabý