OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / listopad 2016 

www.praha8.cz

7

Rozhovor

Lenka Lončáková, strážník – okrskář,

držitelka ocenění MČ Praha 8

za služby občanům:

Pravou školou

policisty je

praxe na ulici

nnJedinou ženou mezi muži–policisty a hasiči, kteří 27. září

2016, v předvečer svátku české státnosti, převzali Pamětní

list za služby občanům, byla Lenka Lončáková, členka

Městské policie. Nebýt slavnostního stejnokroje, nezasvěcený by ani nevěřil, že tato skromná drobná žena patří mezi

uznávané strážníky–okrskáře Prahy 8.

Z rukou starosty MČ Praha 8

Romana Petruse jste koncem září

převzala Pamětní list za služby

občanům naší městské části.

Co pro vás toto ocenění znamená?

„Znamená to pro mě hodně,

především pocit, že práce

strážníka MP má smysl, a také

to, že o moji práci pro občany

městské části Prahy 8 se zajímá

i radnice MČ, což mně dala

najevo i udělením Pamětního

listu za služby občanům městské

části, ve které vykonávám

službu jako okrskový strážník již

mnoho let.“

vlastní prací. A ta začíná již

v nástupním kurzu na Útvaru

vzdělávání městské policie, kde

musí budoucí strážník zvládnout znalost mnoha zákonů

a vyhlášek a musí také zvládnout po teoretické i praktické

stránce taktiku zákroků a úkonů

a samozřejmě ještě mnoho

dalšího. Je ale jasné, že tou

pravou školou je teprve praxe

na ulici.“

Hrála jste v dětství s kamarády

oblíbenou hru na četníky a lupiče?

„Bohužel na četníky jsem si

nehrála, pamatuji si, že jsem

si hrávala hlavně na vojáky.“

Od vojáků je ale k policii docela

blízko. Kým jste chtěla jako dítě

být?

„Lákalo mě především být

záchranářem a jezdit se

sanitkou.“

Kdy a proč jste se rozhodla dát

se k městské policii?

„K městské policii jsem se

rozhodla nastoupit v roce 1996,

a to z důvodu určité finanční

jistoty, a také mě k této práci

přemluvil soused, který

u městské policie již pracoval.“

Co člověk musí vystudovat nebo

co musí umět, aby byl dobrým

strážníkem?

„V tomto případě podle mě

nezáleží na tom, jakou školu

vystudujete. K práci u městské

policie je nutná maturita, ale

k tomu, aby byl člověk dobrým

strážníkem, se musí vypracovat

Jaké by měl mít strážník vlastnosti?

„Měl by být především komunikativní, psychicky odolný – veřejnost nám není příliš nakloněna, samozřejmě rázný k lidem,

kteří zákony úmyslně a vědomě

porušují, ale také empatický

s uměním naslouchat lidem,

kteří potřebují pomoci.“

Práce u policie je veřejností

vnímána především jako mužská

záležitost, ale ocenění vaší osoby

dokazuje, že uplatnění najdou

i ženy. V čem si myslíte, že je v této

práci ženský prvek přínosný?

Lenka Lončáková spolu s dalšími oceněnými policisty a hasiči v debatě

se starostou Romanem Petrusem.

„Rozdíly mezi muži a ženami,

kteří u městské policie pracují,

prakticky ve služební činnosti

neexistují. Ženy musí být vždy,

stejně jako muži – strážníci,

připraveny na zvládnutí

veškerých zákroků a úkonů, ke

kterým může v souvislosti se

službou dojít. V každém případě

je ale také jasné, že muži jsou

fyzicky silnější, ženy ale mohou

být zase klidnější a citlivější.“

Vaše pracovní zařazení je strážník

specialista – okrskář, a to určitě

není jen – laicky řečeno – o honění

zlodějů. Mohla byste proto

přiblížit, co všechno má okrskář

na starost?

„Strážník–okrskář má přidělený

okrsek, což je určitý úsek

městské části, v mém případě

je to přibližně polovina Kobylis

a celé sídliště Ládví. V tomto

okrsku mám na starost

prakticky vše, k čemu jsem dle

zákona o obecní policii oprávněna – kontroluji a řeším veřejný

pořádek, čistotu veřejných

prostranství, bezpečnost,

majetek, dopravu, živnostenské

provozovny, občanské soužití

a dodržování obecně závazných

vyhlášek a nařízení hl. m.

Prahy.“

Poznávají vás lidé a naopak znáte

lidi ze svého okrsku?

„Je zcela samozřejmé, že mě lidé

v mém okrsku znají a já znám je.

Je jasné, že nemohu znát

všechny, ale ti, se kterými jsem

něco řešila, se ke mně na ulici

velmi často hlásí. Výhody

takových kontaktů s lidmi jsou

nasnadě. Lidé, se kterými se

z ulice znám, jsou otevřenější,

jsou neformální a dokáží mně

v případě potřeby i poradit

a poskytnout případnou

součinnost, kterou mohu

potřebovat i ve své službě.“

Jak vaše rodina vnímá skutečnost, že vaše práce přece jen není

úplně bez rizika? Nebojí se o vás?

„Rodina mě maximálně podporuje, ale předpokládám, že

trochu o mě i strach mají.“

Bála jste se někdy při výkonu

služby?

„Samozřejmě, že strach při

některých zákrocích určitě mám.

Je to zcela normální reakce na

případnou konfliktní situaci.“

Je strach spíš na škodu, anebo je

dobré ho v přiměřené míře mít?

„Pokud by člověk měl tu

vlastnost, že by šel do některých

zákroků absolutně bez strachu,

mohlo by to mít i fatální

následky. Strach je určitou

přirozenou obranou proti

neuváženému jednání a respektu k dané situaci.“

Když nejste ve službě a jdete po

ulici, vnímáte okolí pořád jako

policistka, nebo dokážete

vypnout?

„Určitě dokážu mimo službu

vypnout. Samozřejmě, pokud na

ulici dochází k něčemu podezřelému a neobvyklému, zbystřím

pozornost. Kdy zasáhnout

i mimo službu, to strážníkovi

vymezuje zákon o obecní

policii.“

Práce strážníka je bezesporu

nejen fyzicky, ale i psychicky

náročná. Jak po práci relaxujete?

„Ve volném čase čtu knihy,

poslouchám hudbu a utíkám

do přírody.“

Děkuji za rozhovor.

text a FOTO: Vladimír Slabý