OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / listopad 2016 

Karel Šašek

radní

MČ Praha 8

za ČSSD

Jaromír Petelík

zastupitel

MČ Praha 8

za KSČM

ČSSD

KSČM

Systém zón

byl nastaven

po konzultaci

s odborníky

Modrý problém

V poslední době výrazně

narostla automobilová doprava

v Praze včetně naší městské

části, což dopadá na nás všechny.

MČ Praha 8 se proto dlouhodobě

snaží řešit problémy s parkováním. Již v roce 2012 byl vytvořen dokument, který analyzoval

parkování v jednotlivých

částech Prahy 8. Za problematické oblasti označil Karlín, horní

i dolní části Libně, Kobylisy,

Ládví a okolí FN Bulovka.

Po rozhodnutí hl. m. Prahy

o zřízení ZPS jsme s odborníky

vedli diskusi o technických

možnostech jejich zavedení.

Rozhodli jsme, že zóny budou

sloužit především jako regulativní opatření. Prioritním cílem

jejich zřízení bylo umožnění

parkování našim rezidentům.

Měly by také zklidnit dopravu

v místě svého zavedení a „legalizovat“ problematická parkovací

místa.

Vzhledem k tomu, že jsme měli

k dispozici analýzu parkování

v Praze 8, mohli jsme navrhnout

provozní dobu zón. Stanovili

jsme ji od pondělí do pátku od

8.00 do 20.00. Pouze v oblasti

kolem Hudebního divadla

v Karlíně a v okolí Fóra Karlín

je prodloužena až do 22. hodiny.

Vytváříme tak podmínky pro

parkovaní našich rezidentů,

zároveň však umožňujeme

zaparkovat těm, kteří dojíždějí

večer za prací a mají problém

s nižší frekvencí nočních spojů

veřejné dopravy. Víme, že

o víkendech jsou u nás problémy

s parkováním minimální, proto

nevyužíváme v tuto dobu

možnost regulace.

Od rozhodnutí o zřízení zón

v Praze 8 jsme jasně říkali,

že chápeme význam a potřebu

regulace parkování a máme

zájem o jejich rychlé zavedení.

Určitě však budeme sbírat

připomínky k jejich fungování

a ty se zřizovatelem zón řešit.

Vážení spoluobčané, na dnešní

otázku do fóra lze jednoduše

odpovědět ano/ne. Ovšem

dovolte mi ji trochu rozvést.

„Doprava v klidu“ dnes trápí

většinu měst a Praha není

výjimkou. Ideálním řešením by

bylo vytvoření dvou „modrých“

zón v celém hlavním městě.

Jedna zóna by pokrývala střed

a druhá by město prstencovitě

obepínala. Ta první by chránila

historické centrum a druhá by

přesměrovala vozy každodenních „návštěvníků“ na parkoviště

tomu určená. Vyřešilo by to

problém, kdy se dnes někteří

občané cítí ve svém městě jako

cizinci. Živnostníci by nebyli

ukřivdění a rezidenti by měli

více možností, kde v poklidu

během dne zaparkovat.

KSČM vždy prosazovala

a prosazuje: když zóny, tak

pouze za symbolický poplatek.

Pokud je řeč o férovosti, tak se

ptám: „Je fér, když přijedu

z práce domů a nemám kde

zaparkovat, to samé, když jedu

pro balík na poštu nebo k lékaři

… má to tak být?“ Vážné připomínky k současnému stavu má

i KSČM, hlavně v oblasti péče

o osoby blízké, hendikepované

apod. Ty už byly předloženy

zřizovateli „modrých“ zón, tj.

Magistrátu hlavního města

Prahy, a doufáme, že budou

co nejdříve vyřešeny.

Současný stav „modrých“ zón

není ideální, ale přiznejme si, že

se situace pro rezidenty ve všech

lokalitách po zavedení „modrých“ zón rapidně zlepšila.

www.praha8.cz

Petr Novák

člen dopravní komise

za klub Osmička

sobě, KDU-ČSL

a nezávislí

9

Eliška Vejchodská

zastupitelka

MČ Praha 8

za Stranu zelených

osmička sobě,

kdu-čsl

a nezávislí

strana

zelených

Pro určitou část obyvatel

Prahy 8, zejména těch, kteří

bydlí blízko stanic metra, mohou

parkovací zóny přinést jistou

úlevu. Z těchto míst se podařilo

vytlačit přespolní řidiče, kteří si

cestu autem do metropole

a bezplatné parkování na jejím

území oblíbili.

Mohlo by se zdát, že tímto je

úkol modrých zón splněn. Není.

Tady je jeden příklad z mnoha.

Na některých místech, hlavně

v okolí sídlišť, se děje toto:

Rezident A, který si zaplatil

parkovací poplatek 1200 Kč, aby

mohl parkovat na celém území

Prahy 8, následně zjistí, že

v místě, kde dřív bezproblémově

parkoval a které je teď mimo

modrou zónu, už své parkovací

místo nenajde. Je totiž obsazeno

jiným řidičem – rezidentem B,

který sice bydlí v modré zóně, ale

„parkovací daň“ ve výši 600 až

1200 Kč není ochoten platit.

Proto si rezident B své auto

odsunul do bezplatné zóny.

Rezidentovi A nezbývá než

zaparkovat v modré zóně,

vzdálené od bytu třeba

15 minut chůze. Za tuto

možnost platí nově „parkovací

daň“. Je tedy nový systém a jeho

ceník férový? Pro rezidenta A

těžko. Je-li jím senior či

maminka s malým dítětem, pak

už vůbec ne!

Přes některé klady, které jistě

modré zóny naší městské části

přinesou, by se radnice se

stejným nadšením, s jakým zóny

spustila, měla nyní zeptat

občanů, kde vidí nedotaženosti

nového systému, a měla by

urychleně zjednávat nápravu.

Mimochodem: existuje místo,

kam mohou občané přijít sdělit

své zkušenosti s modrou zónou

nebo kam mohou zasílat

připomínky?

Každá moderní metropole se

snaží zlepšit životní podmínky

svým občanů tím, že podporuje

využívání hromadné a bezmotorové dopravy a reguluje

automobilový provoz. Uleví tak

nejen občanům od znečištění

a hluku, ale také ulicím od

dopravních zácp a přeplněných

parkovišť. Nakonec pomůže

i řidičům. Díky zlepšení

prostupnosti města usnadňuje

pohyb po městě těm, kteří

automobil skutečně potřebují.

I Praha se vydala tímto

osvědčeným směrem. Na jednu

stranu snížila v r. 2015 cenu

ročního kupónu na MHD

o 1100 Kč, na druhou stranu

nyní rozšiřuje území, kde se platí

za parkování. Nové poplatky

jsou pochopitelně nepopulární,

a poplatek za parkování není

výjimkou. Nicméně, Pražané na

dopravní politice města dokonce

vydělají, využívají-li také

hromadnou dopravu. Počítejte

se mnou. Pokud dva členové

domácnosti kupují roční

jízdenku na MHD, ušetří na

jízdném ročně 2200 Kč. Nový

parkovací poplatek je však stojí

pouze 600 či 1200 Kč podle

vlastní volby.

Nové zóny mají své mouchy.

Je potřeba zajistit ochranu

místních podnikatelů, usnadnit

parkování vozíčkářům. Systém

by mohl být nastaven flexibilněji a vstřícněji – v nových

modrých zónách sice může nově

parkovat i občasný návštěvník

(a to je dobře), potřebuje k tomu

však vlastnit mobil s internetem.

Pomocí sms nyní platit nemůže.

Na druhou stranu zóny již dnes

myslí na lidi vyžadující ošetřovatelskou péči, na systémy sdílení

vozů (tzv. car-sharing) nebo na

elektromobily. Doufejme, že

nadstandardní se brzy stanou

i v tématech, ve kterých dnes

trochu pokulhávají.

Náklady

Daň za parkování na dopravu se

před svým domem Pražanům snížily