18

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / listopad 2016 

www.praha8.cz

Zdravotní a sociální péče – CAP

ad

p

o

t

s

li

16

PROGRAM

20

Pondělí

``  8:45–9:50  Zdravotní cvičení

(vede L. Němcová)

``  9:00–12:00  Arteterapie – tvůrčí

dílna seniorů (vede R. Svobodová)

``  9:00–12:30  Stolní tenis – hraje se

v tělocvičně DK Ďáblík, Taussigova

1172/1 (vede O. Šínová)

``  9:30–12:00  Nordic walking pro

méně zdatné

(vede H. Šandová a J. Řezníčková)

``  10:00–10:50  FJ zábavným

způsobem (vede Ing. K. Krpejš)

``  10:00–10:50  AJ – Bible Stories –

mírně pokr. (vede Ing. P. Vondráček)

``  10:00–11:00  Cvičení na židlích

(vede M. Halíková)

``  10:00–11:00; 11:00–12:00  Školička

PC a internetu – mírně pokr. a pokr.

(vede Ing. M. Vítková) 14. a 28. 11.

``  11:00–11:50  AJ Language Titbits

– jazykové lahůdky z angličtiny

(vede PhDr. J. Sukopová)

``  13:00–13:50  Repeating English –

zač. a mírně pokr.

(vede V. Machulková)

``  13:00–13:50 NJ – aktuality

z domova a ze zahraničí – stř. pokr.

(vede JUDr. M. Pudil)

``  13:00–16:00  Přístup na internet

``  14:00–16:00  Právní poradenství –

pro objednané – 14. a 28. 11.

``  14:15–15:15  AJ – mírně pokr.

(vede Ing. P. Aksamítová)

``  15:20–16:20  AJ – středně pokr.

(vede Ing. P. Aksamítová)

Úterý

``  8:30–9:00  AJ videokurz Follow me

– mírně pokr. (vede Ing. P. Vondráček)

``  8:30–9:25  Orientální tanec pro

seniory (vede K. Horáková)

``  9:00–9:50  AJ konverzační metodou

+ písně s kytarou-mírně pokr.

(vede Ing. P. Vondráček)

``  9:00–12:30  Stolní tenis pro pokr.

(vede M. Bílek)

``  9:00–10:00  Školička PC – program

Excel (vede J. Kirsch)

``  9:30–11:00  Dramaticko-recitační

kroužek (vedou M. Adámková

a Z. Poková)

``  9:35–10:30  Čchi-kung cvičení

(vede M. Vilímová)

``  10:00–10:50  Školička PC – pro zač.

(vede Ing. V. Pázler)

``  10:00–10:50  Témata v AJ +

písně s kytarou – stř. pokr.

(vede Ing. P. Vondráček)

``  10:00–11:30  NJ – mírně pokr.

(vede Ing. J. Bartoš)

``  11:00–11:50  AJ – mírně pokr.

+ písně s kytarou

(vede Ing. P. Vondráček)

``  12:45–13:45  Školička PC – pro zač.

(vede D. Formanová)

Centrum

aktivizačních

programů

CAP Burešova

``  13:00–14:30  Přístup na internet

``  13:00–14:30  NJ konverzace pro

pokr. (vede L. Ulč)

``  13:45–15:00  Esperanto – mírně

pokr. (vede Dr. Ing. Petr Chrdle)

``  14:00–16:00  Taneční terapie

(vede R. Šamšová)

Středa

``  8:00–12:00  Přístup na internet

``  8:30–9:20  AJ – mírně pokr.

(vede Ing. H. Soukupová)

``  9:30–11:00  Zdravotní cvičení:

všestrannost a terapie tancem

na známé melodie (vede J. Matějková)

``  10:00–10:50  Trénink paměti

``  10:00–10:50  AJ – pokr.

(vede MUDr. M. Veselý)

``  11:00–11:50  AJ – mírně pokr.

(vede MUDr. M. Veselý)

``  11:00–11:50  NJ – pokr.

(vede JUDr. M. Pudil)

``  11:00–13:00  Kurzy společenského

tance (vede Ing. M. Sokol)

``  13:00–14:20  NJ pro radost

(vede R. Šimonovská)

``  13:00–15:00  Šachový kroužek

``  14:30–16:30  Školička PC a internetu

pro zač. (vede RNDr. E. Tomková)

``  14:30–16:00  NJ – konverzace pro

pokr. (vede E. Solničková)

Čtvrtek

``  8:00–15:00  Sociální poradenství

``  9:00–11:00  Školička PC a internetu

konzultační metodou – pokr.

(vede Mgr. K. Černý)

``  9:00–12:30  Stolní tenis

(vede H. Špatenková)

``  9:30–11:00  NJ – zač. a mírně pokr.

(vede E. Šubr)

``  9:30–10:50  IJ – mírně pokr.

(vede J. Kříž)

``  9:30–12:00  Nordic walking pro

zdatné (vede L. Čipera)

``  10:00–12:00  Půjčování knih –

v klubovně v přízemí

(vede M. Kloudová)

``  10:00–10:50  AJ – konverzace pro

pokr. (vede Ing. M. Kolářová)

``  11:00–11:50  AJ – středně pokr.

(vede Ing. M. Kolářová)

``  11:00–12:00; 13:00–14:30  Přístup

na internet

``  11:10–12:00  AJ – stř. pokr.

(vede Ing. H. Soukupová)

``  13:30–15:00  ŠJ – zač. a mírně pokr.

(vede Ing. F. Máčaj)

``  15:30–18:00  Školička PC a internetu

– mírně pokr. (vede P. Smitková)

Pátek

``  8:00–12:00  Psychologická poradna

(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané

``  8:00–12:00  Přístup na internet

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb

Centrum aktivizačních programů

Burešova 1151/12, tel.: 283 881 848, 777 300 113

E-mail: cap@ouss8.cz

www.ouss8.cz

``  8:30–9:30  Čchi-kung cvičení

(vede M. Vilímová)

``  9:00–10:30  English conversation:

Topics that interest you – for avid

speakers (vede Mgr. H. Vašíčková).

``  9:00–12:30  Stolní tenis

(vede P. Procházka)

``  9:00–12:00  Arteterapie – četba

světové literatury

(vede R. Svobodová)

``  10:00–10:50  Posilování paměti

(vede PhDr. M. Holá)

``  10:30–12:00  AJ – konverzace pro

pokročilé (vede Mgr. H. Vašíčková)

``  10:00–11:00  Cvičení na židlích

(vede M. Halíková)

``  CAP uvítá nové lektory–

dobrovolníky pro jazykové kurzy

(zejm. RJ) a také pro vedení hodiny

tréninku paměti.

``  Zájemci o nový počítačový kurz pro

začátečníky a mírně pokročilé od

listopadu povede Ing. V. Pázler.

Přihlášky přijímáme v kanceláři.

``  Nabízíme také kurz španělštiny pro

začátečníky i mírně pokročilé.

Zájemci se mohou hlásit v kanceláři.

Speciální:

``  Od 1. listopadu si přijďte prohlédnout

výstavu fotografií Pavla Sudického

nazvanou Fotografie z přírody, která

potrvá do konce prosince.

``  Pravidelně každý týden pořádáme

pod vedením RNDr. M. Štulce

turistické výlety za přírodními

a kulturními památkami středních

Čech. Aktuální informace v kanceláři

CAP.

``  1. 11. od 10:00  Frivolitkování s Ing.

J. Luskovou – vánoční ozdobička

– přineste si vlastní člunky

``  3. 11. od 13:30  Finanční gramotnost

pro seniory – interaktivní seminář

Motto: Umím odmítnout, nebojím se

říci ne, toto nechci!

``  7. 11. od 14:00  Hudební odpoledne

s M. Beranovou a kol. – v klubovně

v přízemí

``  8. 11. od 9:00  Hrátky s papírem

– výtvarná dílna D. Zemanové

``  8. 11. od 13:30  Přednáška o Josefu

Hlávkovi – přednáší H. Kohoutová

``  10. 11. od 13:00  Strom života

– přednáška z cyklu R. Svobodové

``  14. 11. od 14:00  Hudební odpoledne

s M. Beranovou a kol. – v klubovně

v přízemí

``  15. 11. od 9:00  Paličkování

s D. Zemanovou

``  15. 11. od 13:00  Cestopisná

přednáška Přírodní kmeny na řece

Omo – Jižní Etiopie – přednáší

cestovatel a dobrodruh Z. Kněz.

``  16. 11. od 10:30  Vycházka do

Klánovic – sraz zastávka busu 261

Černý Most. Trasa Klánovickým

lesem cca 6 km. Vede Ing. Pavlína

Římalová Aksamítová.

``  16. 11. od 14:00  Hudební hrátky

s písněmi na přání s klávesami Petra

Nathera – v klubovně v přízemí

``  21. 11. od 13:00  Korálkové tvoření

s V. Urbanovou – vánoční dekorace.

Je nutné se přihlásit předem.

``  22. 11. od 9:00  Kratochvilné

vystřihovánky s J. Chybovou

– figurky do betléma

``  22. 11. od 13:30  Beseda o tom, co

jíme – přijďte si vyslechnout rady

a tipy RNDr. E. Vykusové, odbornice

na správnou výživu a životosprávu.

Akce se koná v sále.

``  24. 11. od 13:30  Prevence rakoviny

prsu – přednáška Mgr. J. Petrové,

edukátorky Klubu ŽAP – žen

s nádorovým onemocněním.

Součástí přednášky bude i nácvik

sebevyšetřování na modelu prsu se

zabudovanými nádorky. Přihlášení

předem vzhledem k omezené

kapacitě sálu nutné.

``  24. 11. od 14:00  Beseda

o duchovních tématech –

s katechetkou B. Tranovou

``  28. 11. od 13:00  Individuální lékové

poradenství – pod vedením

farmaceutů ústavní lékárny IKEM

– konzultace možných nežádoucích

účinků a vzájemného ovlivňování

léků mezi sebou.

Přihlašování předem nutné!

``  28. 11. od 14:00  Hudební odpoledne

s M. Beranovou a kol. – v klubovně

v přízemí

``  29. 11. od 10:00  Kroužek šikovných

rukou s Mgr. M. Neckářovou

– háčkujeme vánoční ozdoby –

doneste si s sebou háčky.

``  30. 11. od 13:30  Procházka po Praze

s průvodkyní H. Barešovou

– přihlášení předem nutné

``  1. 12. od 13:30  Předvánoční

posezení s alternativní medicínou

– přijde opět mezi nás Ing. A. Čupová

``  2. 12. od 10:00  Adventní tvoření

s J. Vávrovou – věnce

``  5. 12. od 14:00  Hudební odpoledne

s M. Beranovou a kol. – v klubovně

v přízemí

``  6. 12. od 9:00  Hrátky z papíru

– výtvarná dílna D. Zemanové

Zatím poslední beseda

Vážně-nevážně proběhla 31. října

s designérem Svatoplukem Králem.