Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ZÁŘÍ 2023 

www.praha8.cz

5

KULTURA

Barokní mlýn v Libni ožívá

Velký (Löwitův) mlýn je barokní památka, která od 16. století stojí na břehu

říčky Rokytky v Libni. Dlouhá léta byla budova prázdná. V roce 2022

uzavřela městská část Praha 8 smlouvu se Spolkem Velký mlýn, který zahájil

adaptaci mlýna na kulturní centrum.

Podle starosty Ondřeje Grose (ODS) tato

krásná historická stavba s pohnutou historií

našla smysluplné využití, které významně

rozšíří nabídku kulturních aktivit v centrální oblasti osmé městské části. „Se Spolkem

Velký mlýn již nyní probíhá spolupráce na

některých akcích. Rád bych připomněl

například oslavy operace Anthropoid, které

ve mlýně a blízkém okolí proběhly loni.

Tuto formu spolupráce bychom chtěli do

budoucna dále rozvíjet,“ uvedl.

Kulturní akce se stanou hlavní náplní

činnosti Kulturního centra Velký mlýn. „Je

to skvělé místo pro konání akcí. Ověřili jsme

si to nedávno při Open House Prague a spolupráce se rozvíjí s dalšími organizacemi,

kterým bychom mlýn rádi nabídli k realizaci

jejich akcí,“ říká Barbora Růžičková ze

Spolku Velký mlýn. „Zajímavé aktivity

chystáme s partnery projektu Zastavení ve

mlýně, kterými jsou Městská knihovna

v Praze a Rádio Junior,“ dodává Růžičková.

Knihovna a kavárna se slavnostně otevře

4. září, celé prázdniny probíhal zkušební

provoz. Důvody vysvětluje ředitel Městské

knihovny v Praze Tomáš Řehák:

„Velký mlýn je velmi netypická pobočka,

která v jednom prostoru propojuje knihovnu s kavárnou. Knihovna tak bude otevřená

stejně jako kavárna, tedy sedm dní v týdnu

od rána do večera,“ informoval ředitel

městské knihovny Tomáš Řehák. Knihovníci se na čtenáře těší od pondělí do pátku od

14 do 17 hodin. V ostatních hodinách je

knihovna přístupná, ale služby poskytuje

v samoobslužném režimu, případně s knihovníkem na telefonu. Knihovna nabízí

výběr z 3800 svazků, připojení na wifi,

možnost využít příjemné sezení nebo kout

pro děti. (RED)

 Löwitův mlýn byl řadu let prázdný

Zářijový program

 4. 9., 13.00: Velké odemykání

 13. 9., 14.00: Deskovky ve mlýně

 14. 9., 17.00: křest knihy Evy Papouškové

– Dnes nepůjdeš do školy

 16. 9.: Zažít město jinak – kreativní dílničky

PSYCHIKA

Karlínský den pro duševní zdraví láká

O negativních dopadech duševní nepohody na naše zdraví

slýcháme často. Ale jak vlastně

máme o svou psychiku pečovat?

Jaký je rozdíl mezi obyčejnou

špatnou náladou a depresí?

A dokážeme to vůbec jako laici

rozeznat?

Nehledejte odpovědi na

internetu a přijďte 10. září na

Karlínské náměstí, kde se bude

konat již třetí ročník neziskové

akce Karlínský den pro duševní

zdraví. V příjemném prostředí

Tradiční páteční farmářské

trhy na Karlínském náměstí

naleznete na levé straně

kostela.

DALŠÍ SPECIÁLNÍ AKCE

V ZÁŘÍ:

 3. 9. Festival mezinárodní

kuchyně

 17. 9. Karlínský festival kávy

Pro podrobné informace sledujte Karlín Market na Facebooku

a Instagramu.

 Zkuste pečovat o svoji psychiku pod karlínskými platany

parku, ve stínu platanů, se

setkáte s odborníky z mnoha

různých organizací. Budete se

moci poradit, probrat své starosti. A když bude potřeba, získat

i užitečné tipy – třeba kdy je čas

obrátit se na psychologa nebo

jak poznat kvalifikovaného

psychoterapeuta.

Na vaše dotazy budou připraveny organizace, jakými jsou

například linka Sluchátko,

Úsměv mámy, Sociální klinika,

Poradna Vigvam, Nevypusť

duši, Centrum Anabell a mnoho

dalších. Nebude chybět odborný

partner akce, kterým je Česká

asociace pro psychoterapii.

„Již potřetí zveme všechny

zájemce na tuto inspirující akci

na Karlínském náměstí. Dnešní

doba je neskutečně rychlá,

působí na nás mnoho vlivů

a udržet si vnitřní pohodu je

někdy opravdu obtížné. Neustálý tlak na výkon a dokonalost se

odráží na naší psychice a potažmo i na fyzickém zdraví. Jsem

tedy opravdu vděčná za to, že se

znovu můžeme setkat s odbor-

níky na duševno a připomenout

si, že říct si o pomoc není nic, za

co bychom se měli stydět,“ zve

na akci Hana Novotná (TOP 09

+ STAN), zastupitelka Prahy 8.

Téma letošního ročníku je

„O vzteku a jiných dobrých

emocích“, a těšit se můžete i na

moderované diskuse s odborníky. Například na rozhovor

s Adélou Klingelovou, terapeutkou programu Zvládání vzteku

Ligy otevřených mužů. O zvládání emocí u dětí pak promluví

psychoterapeutka Vlaďka Bartáková, kterou můžete znát jako

autorku kurzů „Jak vychovávat

a nezbláznit se: Výchova holek

a Výchova kluků“.

Pro děti budou připraveny

tvůrčí dílničky a další aktivity,

aby se i rodiče mohli v klidu

zastavit, popovídat si a vybrat si

z nabízeného programu.

Akce se koná ve spolupráci

s Karlín Market, podpořila ji MČ

Praha 8, Nadace Kooperativy

a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. (TK)