10 Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ZÁŘÍ 2023 

www.praha8.cz

Fórum

Jak by měl

v budoucnu

vypadat

prostor

náměstí na

Ládví, a co

vše by měl

přinášet pro

obyvatele?

TENTO MĚSÍC

SE PTÁ:

ANO

V této rubrice najdete

názory zástupců stran

zvolených

do Zastupitelstva

MČ Praha 8.

Každý měsíc postupně

jedna z nich vybere

otázku, na kterou

odpovídají i ostatní.

Martin Roubíček

zastupitel

MČ Praha 8

Radomír Nepil

místostarosta

MČ Praha 8

Vladislava

Vojtíšková

zastupitelka

MČ Praha 8

ODS

ANO

8ŽIJE A PRAHA SOBĚ

Ládví si zaslouží

citlivý rozvoj

Nevyužitá

příležitost

a obrovský

potenciál

Ládví si zaslouží

živoucí náměstí

Každá větší městská část má

několik lokálních center, kterým

by měla být věnována pozornost. Jsou veřejným prostorem,

kde se mohou obyvatelé potkávat, procházet se, nakupovat

a trávit zde smysluplně čas.

Prostor v okolí metra Ládví

takovým přirozeným místem už

svou polohou rozhodně je. Ale

další předpoklady lokálního

centra spíše neplní. Prostor

nepůsobí svěže, nemá strukturu

ani ráz živého náměstí. Spíše by

se dalo mluvit o živelném

prostoru.

Co však tvoří město příjemné

pro život? Jsou to právě veřejná

prostranství, kterým je v posledních letech ve světě, ale

i v Praze věnována velká pozornost. Měla by být výkladní

skříní města. Soutěže na městský mobiliář, povrchy a návrhy

veřejných prostor zaměstnávají

ty nejlepší architekty. Proč se

však toho v okolí Ládví děje spíš

pomálu?

V minulosti tu pokusy byly.

V roce 2015 proběhla studentská soutěž, která nabídla několik zajímavých nápadů. Nicméně na budoucnost Ládví se

budeme muset podívat současnýma očima při vší úctě k studentským soutěžím a neotřelým

řešením. A je třeba si také připomenout, že důležitou věcí bude

vstřícný postoj hlavního města,

které vlastní drtivou většinu

pozemků v dané lokalitě. A to

jak po věcné, tak především

finanční stránce.

Řešené území není tak úplně

jednoduché. Jeho největší

výhodu vidím v tom, že tu při

jeho revitalizaci nebudeme

soupeřit s řidiči. S čím si budou

muset urbanisté pořádně vyhrát, je nalezení kompozice

a propojení solitérních budov

v okolí, které spolu dnes nijak

nekomunikují. Některé dílčí

změny se tu už dějí, ale to hlavní máme před sebou. Věřme si,

že to společně zvládneme.

Zdánlivě jednoduchá odpověď

na otázku, jak dnes prostor

v okolí stanice metra Ládví

funguje a jak by fungovat měl.

Co tedy dál?

Východiska a výzvy není

těžké definovat. Čtyřicet let

neřešené území je morálně

zastaralé a bez jasné myšlenky.

Strategická poloha si přitom

přímo říká o to, stát se živým

centrem sídliště. Jenže dnes

chybí důvod trávit čas v nepříliš

přátelském a chaotickém prostředí. Takže veřejný prostor

jako stvořený pro změnu!

Urbanistovo oko zaslzí nad

množstvím faulů, které se tu

odehrávají. A zároveň jeho

mozek začne pracovat na plné

obrátky, jak přetvořit Ládví

v pulzující místo. Před osmi lety

nechala městská část navrhnout

studenty, jak by mohla lokalita

fungovat. Určitě bychom se měli

nad jejich myšlenkami zamyslet, teď bych byl ale rád, aby se

na budoucí podobu území

uspořádal architektonický

workshop. Musí mu předcházet

důkladný průzkum potřeb

obyvatel a jejich představ.

Sebelepší architektonická

studie ve finále nezafunguje,

když se netrefí do přirozeného

„ekosystému“ sídliště. Podoba

území přímo vybízí k vybudování „korza“ s živým parterem.

Měl by tu tepat každodenní

život, ale mělo by tu zůstat

i dost prázdného prostoru pro

společenské akce nebo kultivované farmářské trhy. Úkolem

bude najít synergie s kulturním

domem a dalšími objekty, které

„vyhřeznou“ ven do prostoru.

Do prostoru, který bude

„modrozelený“. Určitě sem

patří vodní prvky a to, že stromy

jsou tou nejlepší klimatizací, je

bez diskuse.

Na vizualizacích vidíte, jak

mohlo Ládví vypadat, kdyby

radnice nezrušila revitalizaci. Na

tu proběhla v roce 2016 architektonická soutěž (autory jsou

Jan Hendrych a kolektiv). Místo

toho tu bohužel máme rozpadající se povrchy a fontánu s potkany, jež byla před volbami zakryta

stavební ohradou jak Potěmkinova vesnice, aby si voliči mysleli, že když budou volit

ODS-ANO-TOPSTAN-Patrioty,

tak ji koalice hned po volbách

opraví. Zatím nic opraveno není

a zanedbaný prostor bohužel dál

přitahuje sociální problémy.

Výhodou revitalizovaného

náměstí by byly vodní trysky

přímo ze země, které by v létě

osvěžovaly a v zimě by byly

neviditelné, takže by se v nich

nehromadily odpadky jako ve

fontáně.

Trhy by se přesunuly do prostoru před Albert, kde by vzniklo

prostranství vybízející k sousedským setkáním při nakupování.

A dávno už měly z Ládví

zmizet herny a casina, ale ODS

a ANO jejich konec nechtěly.

Teď však máme naději: magistrát díky minulé koalici s PRAHA

SOBĚ zakázal na celém území

Prahy automaty, čeká se jen na

konec licencí jednotlivých

provozoven. Na Ládví by k jejich

konci mělo dojít na sklonku

roku 2023. Už aby to bylo!