20 Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ZÁŘÍ 2023 

www.praha8.cz

Školství

KARLÍN

Radnice

chce upravit

spádové oblasti

Radní Prahy 8 schválili změnu spádových oblastí pro

školáky na svém území tak, aby developerská výstavba

na Rohanském nábřeží nebyla součástí spádové oblasti

ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí. Jde o nezbytné opatření pro

zajištění školních kapacit.

„Ze školského obvodu ZŠ a MŠ

Lyčkovo náměstí chceme vyjmout osm ulic, ze školského

obvodu ZŠ a MŠ Petra Strozziho

tři ulice. Jde o developerskou

výstavbu severně od ulice

Pobřežní. Všech jedenáct ulic

pak včleníme do školského

obvodu ZŠ Palmovka,“ vysvětluje místostarosta pro školství

Matěj Fichtner (ANO). Pro

změnu spádových oblastí v Praze 8 je zapotřebí změnit platnou

obecně závaznou vyhlášku

Hlavního města Prahy č.

1/2023, o školských obvodech

základních škol. „V návaznosti

na dubnové zápisy do 1. ročníků základních škol na školní rok

2023/2024 a v souvislosti

s květnovým jednáním zastupitelstva jsme žádost o změnu

obecně závazné vyhlášky odeslali hlavnímu městu,“ dodává

místostarosta Fichtner.

Ulice, které by po schválení

vyhlášky nepatřily do spádové

oblasti ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, jsou: Breitfeldova, Karolinská, Kelsenova, Rohanské nábřeží, Rohanský ostrov,

U Mlýnského kanálu, Za Karlínským přístavem a Zábranská.

Ulice, které by po schválení

vyhlášky nepatřily do spádové

oblasti ZŠ a MŠ Petra Strozziho,

jsou: Buriánkova, Růžodolská

a Vitáčkova. (MŠ)

 Žáci prokázali dobrou znalost angličtiny

ZŠ HOVORČOVICKÁ

Žáci vyrazili do Yorkshiru

Skoro padesátka žáků ZŠ Hovorčovická se ve druhé polovině

června zúčastnila zájezdu do

anglického hrabství Yorkshire

od CK Royal.

Cestou se zastavili například

v nizozemském skanzenu Zaanse Schans, poté je čekala noc

v kajutách trajektu, ráno pak

přistání u břehu hrabství. První

zastávkou bylo přímořské městečko Whitby, kde někteří prokázali velikou otužilost a statečně se vrhli do studených

mořských vod. V náplni zájezdu

nechyběla návštěva historického města York, v něm pak především muzea Vikingů a středověkých uliček. Další den žáci

zavítali do Fountains Abbey,

mnoho set let starého pobořeného opatství. Po poslední noci

zamířili na trajekt do Newcastlu,

na lodi dokonce zazněla pochvala od německé výpravy

ohledně dobré úrovně angličtiny i chování žáků. Následovala

poslední zastávka v Nizozemsku

v Madurodamu a pak už cesta

domů. (KW)

Steve is here!

Koncem června navštívil ZŠ

Glowackého Steve Watts. Už od

rána se školou nesla vlna očekávání, a hlavně ti mladší žáci

a žákyně se nemohli dočkat, až

se potkají se Stevem a jeho

kamarády, zlobivou strakou

Maggie a Bobem blobem – mimozemšťanem, který díky

Stevovi poznává život na Zemi.

Steve Watts je autorem a zároveň hlavním hrdinou řady učebnic WOW!, podle kterých se na

škole učí žáci na 1. stupni. Děti ho

znají z videí a mnohdy si nepomysleli, že by se s ním mohli

potkat naživo. Poté, co se Steve

pozdravil a vyfotil se všemi

svými příznivci, napil se mléka,

aby nepřišel po tříhodinovém

maratonu o hlas, vydal se zpět

do libereckého studia natáčet

nová videa pro své dětské

fanoušky po celém světě. (RED)