36 Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ZÁŘÍ 2023 

www.praha8.cz

Společenská rubrika

Nově narozené děti Jubilea

Leden 2023

Červen 2023

 Gil Marisol Ambra

 Drtinová Natálie

Červen 2023

Září 2023

Únor 2023

 Cinka Adam

Březen 2023

 Černá Nora Elle

 Toman Emma

 Dne 11.6. oslavila paní

Duben 2023

Helena Kohoutová 80 let.

Gratulujeme a přejeme

hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.

 Grexa Filip

 Rybková Adéla

 Urban Václav

Květen 2023

 K významnému výročí

 Fiala František

 Kopanica

Tadeáš

 Frühauf Edgar

 Hálková Lýdie

 Dne 28.7. oslavili manželé Marie a Ladislav Stanovi

60 let společného života,

diamantovou svatbu. Přejeme hodně štěstí, zdraví,

lásky a osobní pohody do

dalších let.

Červenec

2023

 Vše nejlepší k významnému jubileu 80. narozenin,

které oslaví pan Václav

Dopita 2. září, přeje celá

rodina a přátelé.

 Baciák Adam

 Bartůněk Jonáš

 Jakeš Jonáš

Vážení

spoluobčané,

 Hanušová

Kateřina

 Kostolný Jiří

Červenec 2023

 v případě vašeho zájmu

o uveřejnění v této

rubrice nás, prosím,

kontaktujte

na telefonních číslech

222 805 170 nebo

601 306 107, popřípadě

na e-mailové adrese:

osmicka@praha8.cz.

 Dne 6.7. oslavila

 Fotografie a text

zveřejňujeme jak

v tištěné podobě

časopisu Osmička, tak

v elektronické verzi

umístěné na

webových stránkách

www.mesicnik­osmicka.cz.

 Dne 22. 6. paní Helena

Cahová oslavila krásné

90. narozeniny! Celá rodina

přeje hlavně pevné zdraví

a spoustu radosti

s pravnoučaty.

 Dne 31.7. oslavila

92. narozeniny paní

Zdenka Poková. Gratulujeme a přejeme hodně zdraví

a pohody do dalších let.

Srpen 2023

 Majcharčík

Lukáš

 Marko Tomáš

 Ornstein Rosalia

90 let naší mamince, babičce a prababičce, Ing. Ludmile Hamalčíkové, přejí synové Anatolij, Pavel a Jan

s celými rodinami.

 Petrtýl

Sebastian

Všem dětem přejeme krásné

a šťastné dětství a jejich

rodičům blahopřejeme.

90. narozeniny libeňská

rodačka paní Hana Chvalová. Dlouholeté učitelce

hudby, která srší elánem

a rozdává radost, popřáli

k jubileu její přátelé a také

zastupitelky Ilona Tůmová

a Dana Blahunková. Přejeme

i nadále hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

 Dne 1.8. oslavila naše

maminka, babička a prababička Eliška Pokorná

80. narozeniny. Do dalších

let přejeme všechno nejlepší

a hodně zdraví.

Dcera Zdeňka

a syn Jan s rodinami.

 Prosíme vás, abyste

zasílali fotografie pouze

u dětí do tří měsíců věku

v době uveřejnění.

Dále zveřejňujeme

jméno a příjmení u dětí

do šesti měsíců věku,

ostatní pouze pokud

je volné místo.