OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / červenec 2017 

www.praha8.cz

35

Pozvánky

Městská část

Praha 8

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VÝSTAVU

Karlín, Královská 22

Městská část

Praha 8

10/5 – 28/7/2017

Libeňský zámek

Zenklova 35, Praha 8 – Libeň

po a st: 800–1800 hod.

út a čt: 800–1530 hod.

pá: 800–1500 hod.

so, ne a svátky: zavřeno

www.praha8.cz | www.atelierpaul.cz

Městská část

Praha 8

Městská část

Městská část Praha 8 pořádá

Praha

8 Jána Mahora

pod patronací

(Sportovní legendy Prahy 8)

anketu

SPORTOVEC

PRAHY 8

ROKU 2017

Nominační lístek

SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2017

nominace do kategorie:

žáci

junioři

žákyně

juniorky

muži

ženy

trenér

legenda

jméno a příjmení nominovaného:

rok narození:

název a sídlo klubu nebo školy, kde působí:

Nejlepší sportovce budeme

vyhlašovat v kategoriích:

žáci / ročník 2003–2008

žákyně / ročník 2003–2008

junioři / ročník 1998–2000

juniorky / ročník 1998–2000

dospělí – muži / r. 1997 a starší

dospělí – ženy / r. 1997 a starší

trenér roku

nominovat můžete: do 31. října 2017

sportovní legenda

hlasování na internetu: prosinec 2017

slavnostní vyhlášení ankety: leden 2018

Základní pravidla: Všichni nominovaní musí mít trvalé bydliště na území městské části Praha 8, nebo musí být

registrovanými členy některého ze sportovních klubů, organizací se sídlem na území městské části Praha 8.

Tato podmínka se nevztahuje na kategorii „Sportovní legenda“. V této kategorii může být nominován každý občan,

který má nesporné zásluhy o rozvoj sportu a v době své aktivní sportovní činnosti působil či žil v Praze 8.

Podrobná pravidla soutěže najdete na www.praha8.cz.

Anketa se koná pod záštitou radní MČ Praha 8 Jany Solomonové.

zdůvodnění nominace (dosažené sportovní úspěchy):

kontakt na nominovaného sportovce (telefon, e-mail):

kontakt na nominující osobu (telefon, e-mail)*:

*nepovinné

Vyplněný kupón zasílejte na adresu:

Městská část Praha 8

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče

Zenklova 1/35, Praha 8 184 00

obálku označte: SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2017