28

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ČERVENEC / SRPEN 2021 

www.praha8.cz

Zpravodajství

Zdravotní

a sociální péče – CAP

ram

Prog

nec

e

v

r

Če 021

2

CENTRUM

AKTIVIZAČNÍCH

PROGRAMŮ

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8

Centrum aktivizačních programů

Praha 8, Burešova 1151/12 tel.: 283 881 848

email: cap@sospraha8.cz

CAP Burešova

www.sospraha8.cz

ZÁJEMCI O PROGRAMOVOU NABÍDKU SE MOHOU HLÁSIT V KANCELÁŘI CAP OSOBNĚ NEBO TELEFONICKY.

POHYBOVÉ AKTIVITY

Pondělí

 8:00–9:30  Stolní tenis

 9:00–12:00  Nordic Walking

pro méně zdatné – L. Čipera

Informace na webu:

klus-osmicka.webnode.cz

 10:00–11:00  Cvičení na

židlích – I. Kostečková

 11:30–12:45  Jóga –

E. Bihelerová (jen červenec)

Úterý

 8:00–8:50  Čchi-kung –

M. Vilímová

 10:00–12:00  Stolní tenis

Přejeme vám krásné léto

a v září se budeme těšit na

naše společné setkávání.

7. – 9. 7. bude v CAPu

zavřeno

ram

g

o

r

P

nec

ve

Čer pen

Sr 1

202

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY – SENIORY,

kteří chtějí nezištně pomáhat druhým lidem. Jedná se

o pomoc seniorům, kterým zdravotní stav neumožňuje

navštěvovat CAP. Rádi bychom jim zajistili kontakt

s vrstevníky formou doprovodu na procházku, povídání, hraní her či předčítání v domácím prostředí. Zájemci volejte na tel: 283 881 848 (CAP Burešova), nebo tel:

283 024 118 (CAP Mazurská).

Středa

 9:30–11:00  Zdravotní

cvičení, terapie tancem –

J. Matějková

Čtvrtek

 Pravidelné turistické výlety

– RNDr. Štulc. Informace v kanceláři CAP

 8:00–12:00  Stolní tenis

 9:00–12:00  Nordic Walking

pro zdatné – L. Čipera.

Informace na webu:

klus-osmicka.webnode.cz

CENTRUM

AKTIVIZAČNÍCH

PROGRAMŮ

CAP Bulovka

Pátek

 10:00–11:00  Cvičení na

židlích – I. Kostečková

PŘEDNÁŠKY A DALŠÍ

AKTIVITY

Nemůžete jet letos do Itálie?

Přivezli jsme vám ji do Kobylis!

Zábavné povídání a čtení o této

zemi a lidech s Janem Křížem.

Od 21. července až do konce léta

každou středu od 10:00 hodin.

VOLNÝ PŘÍSTUP

NA INTERNET

Pondělí – pátek

 8:00–12:00  přístup na

internet

JAZYKOVÉ KURZY

Pondělí

 8:00–9:00  AJ pro zač. –

F. Urban

 11:00–11:50  AJ Repeating

English – zač. a mírně pokr.,

V. Machulková

UPOZORNĚNÍ:

Aktivity budou probíhat

dle nařízení vlády. Prosím

sledujte aktuální situaci.

V případě dotazů volejte

na: tel. 283 881 848

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8

Centrum aktivizačních programů

Praha 8, Bulovka 1462/10 tel.: 283 842 214

email: cap@sospraha8.cz

www.sospraha8.cz

ZÁJEMCI O PROGRAMOVOU NABÍDKU SE MOHOU HLÁSIT V KANCELÁŘI CAP OSOBNĚ NEBO TELEFONICKY.

POHYBOVÉ AKTIVITY

Pátek 16. 7., 30. 7. a 6. 8.

a 20. 8.

 13:00–14:30  Cvičení na

židlích – Z. Pavlíková

Pátek 23. 7. a 13. 8.

 13:00–14:30  Antistresová

cvičení – Z. Pavlíková

V týdnu od 5. do 9. 7. bude

v CAP Bulovka zavřeno.

TRÉNINK PAMĚTI,

PŘEDNÁŠKY A DALŠÍ

AKTIVITY

Čtvrtek 15. 7., 29. 7. a 5. 8.

a 19. 8.

 14:00–15:30  Trénink paměti

– Z. Pavlíková

Čtvrtek 12.8.

ARTETERAPIE,

VÝTVARNICTVÍ,

RUČNÍ PRÁCE

 14:00–15:30  Jaké jsem zvíře

– Z. Pavlíková

Úterý 13. 7.

Čtvrtek 22. 7.

Úterý 3.8.

 14:00–15:30  Co COVID dal

– Z. Pavlíková

 10:00–11:30  Hrátky s krepáky

– Z. Pavlíková / A. Grossmanová

 10:00–11:30  Antistresové

omalovánky – Z. Pavlíková