8

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / březen 2017 

www.praha8.cz

Fórum

V této rubrice najdete názory zástupců stran zvolených

do Zastupitelstva MČ Praha 8. Každý měsíc postupně

jedna z nich vybere otázku, na kterou odpovídají i ostatní.

Radomír Nepil

místostarosta

MČ Praha 8

za ANO

Ondřej Gros

předseda klubu

zastupitelů

ODS Praha 8

Tento měsíc se ptá:

Osmička sobě a nezávislí

Jakub Čáp

zastupitel

MČ Praha 8

za TOP 09

Roman Petrus

starosta

MČ Praha 8

za ČSSD

hnutí ano

ods praha 8

top 09 praha 8

ČSSD

Chceme projekt

dokončit,

ale za férových

a zákonných

podmínek

Už dost výmluv!

Dostavte to

pro lidi

Když v politice

chybí rozum

Budoucnost

rozestavěné

stavby

na Palmovce

Projekt Centra Palmovka je

nechtěné dědictví, které jsme

získali od bývalé koalice. Celý

projekt byl nastaven velice

podivně a vývoj současných

právních sporů pouze dokazuje,

že tato obrovská investiční akce

za půl miliardy korun, kterou si

vymyslela a nedotáhla koalice

ODS–TOP 09, byla špatně

připravena. Nikdo z nás ale

samozřejmě nechce, aby na

Palmovce stál betonový skelet

– cílem koalice je dokončit

projekt tak, aby vše probíhalo

za zákonných podmínek.

Aktuálně probíhají intenzivní

jednání mezi v Magistrátem

hlavního města Prahy, městskou

částí Praha 8 a Centrem

Palmovka. Magistrát v právním

stanovisku, které si nechal

vypracovat, potvrdil to, co

koalice tvrdila od svého nástupu

na radnici, že rozestavěná

budova radnice podle zákona

o hlavním městě Praze není ve

vlastnictví městské části

Praha 8, ale je ve vlastnictví

Magistrátu hlavního města

Prahy. Toto stanovisko je klíčové

pro další osud projektu – nyní je

možné zahájit jednání, které by

mělo vyústit v dohodu o narovnání mezi Metrostav Development, a. s., Metrostav Alfa, s. r. o.,

MHMP, MČ Praha 8 a Centrum

Palmovka, a. s., a dostavbě

celého projektu tak, aby

Centrum Palmovka mohlo

konečně sloužit pro potřeby

občanů Prahy 8.

V listopadu 2014, když nová

garnitura nastoupila na

libeňskou radnici, byla Nová

Palmovka v nadějném stadiu.

Stavělo se s časovým předstihem, prakticky všechny

nebytové prostory v komerční

části projektu byly pronajaty.

Bylo už téměř jasné, že v dubnu

2016 otevře brány veřejnosti.

Ano, již téměř rok měla Nová

Palmovka sloužit občanům.

Co se však odehrálo, nejde

normálnímu člověku na rozum.

Několik měsíců se ještě stavělo,

potom Praha 8 přestala

znenadání platit faktury za

prostavěnou práci a její vedení

se pustilo do neuvěřitelných

právních sporů tu o pozemek,

tu o zaplacení svých dluhů.

Mezitím bylo z Centra

Palmovka, a. s., vyvedeno

tepelné hospodaření a založeno

nové, lepší „eseróčko“, které

dokázalo svou potřebnost

především meziročním zdražením tepla o 38 %. Výše zmíněná

akciovka je naopak dotována

téměř milionem korun měsíčně.

Tyto obecní peníze za „nicnedělání“ – na Palmovce se již rok

a půl nepohnulo s cihlou – jsou

tristní ukázkou toho, jak dokáže

koalice řešit problémy.

Inu, tady platí známé „kdo

nechce, hledá důvody, kdo chce,

hledá způsoby“. A jak vidíme

dnes a denně, například na

zimním úklidu chodníků,

v hledání důvodů, proč něco

nejde, máme teď na Libeňském

zámku opravdové přeborníky.

Naštěstí čas běží rychle

a příležitost vyměnit dnešní

radní za někoho, kdo bude

hledat spíš způsoby, jak

problémy řešit, budeme mít už

za rok a půl. A to je na začátku

jara docela dobrá zpráva.

Úvodem dvě fakta.

1) Tento sloupeček je příliš

krátký pro tak složitý problém.

2) My bychom se do současné

situace nikdy nedostali, TOP 09

by již měla stavbu dokončenou.

Konečně by všechny části úřadu

sídlily pod jednou střechou.

Ale jak napravit neschopnost

současné rady? Tak za prvé,

sloučit dvě majetkové akciovky

MČ do jedné. Ušetříme tím

několik milionů korun, které by

se daly použít na odklízení

sněhu a ledu z chodníků.

Za druhé, odstoupit od soudního

smíru s magistrátem, který

převádí budovu radnice na

magistrát za nevýhodných

podmínek. Pokud magistrát

bude nárokovat budovu

(za kterou nezaplatil ani korunu)

i nadále, je nutné vyhrát soudní

spor. Což znamená, že právní

zastoupení Prahy 8 bude

důsledně a razantně hájit zájem

Prahy 8. V současnosti to

vypadá, že právníci tvrdě

prosazují politickou dohodu

mezi koalicí na Praze 8 a na

magistrátu pomocí ryze

formalistického výkladu práva.

Za třetí, je nutné ukončit

finanční orgie právníků na účet

daňových poplatníků, a to

zejména ukončením sporu mezi

Prahou 8, jako jediným akcionářem společnosti Centrum

Palmovka, a. s., a touto společností. Nebo snad někomu přijde

normální, že vlastník se soudí se

svým majetkem, který 100%

ovládá? A za čtvrté, začít se

chovat jako řádný hospodář se

zdravým selským rozumem

a přestat činit kroky, které

generují další soudní spory.

Před dvěma lety nebyla budova

zatížena žádným soudním

sporem. Po dvou letech vlády

ANO, ČSSD, KSČM a SZ jsou

kolem ní tři soudní spory.

A výhledově budou další

přibývat.

Pro vedení městské části

Praha 8 a Centrum Palmovka,

a. s., je prioritou investiční akci

dokončit (a zlepšit smluvní

postavení, zejména dosáhnout

výrazné úspory), avšak pouze

pokud bude postupováno

v souladu se zákonem o hlavním

městě Praze a zákonem

o veřejných zakázkách. To vše

za předpokladu, že nebudou

existovat důvodné pochybnosti

o platnosti a rozsahu závaznosti

transakční dokumentace.

Právní zástupce MHMP ve

svém stanovisku k určovací

žalobě se jasně přihlásil

k nároku vlastnictví budovy

a projevil zájem o její využití,

a tím magistrát vstoupil aktivně

do sporů jako subjekt k jednání.

MHMP, MČ P8 a Centrum

Palmovka, a. s., neprodleně po

obdržení stanoviska zahájily

společná jednání a deklarují úsilí

směřující ke smíru ve věci

určovací žaloby k vlastnictví

budovy. Dále došlo ke shodě

o společném úsilí a postupu

vůči dodavateli stavby budovy

tak, aby došlo k narovnání.

Cílem je dosažení písemné

dohody o narovnání mezi

účastníky tzn. mezi MHMP,

MČ P8, Centrum Palmovka, a. s.,

Metrostav Development, a. s.,

a Metrostav Alfa, s. r. o. Bez takovéto dohody nelze realizovat

dostavbu budovy, a to ani na

základě probíhajících soudních

sporů.

Takovouto možnou písemnou

dohodou chceme zamezit

pokračování současného stavu,

a tím předejít možnému vzniku

škod na budově. Pokud bude

takovéto dohody dosaženo,

může pokračovat dostavba

budovy a poté dobře sloužit

občanům.