OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / březen 2017 

www.praha8.cz

17

Zdravotní a sociální péče

Charitativní projekt

Tříkrálový trh

pomohl potřebným

nnTradiční charitativní Tříkrálový trh

se letos konal ve dnech 13. až 15. února

v budově Kulturního domu Ládví.

Trh navazuje na Tříkrálovou sbírku, kterou

každoročně pořádá MČ Praha 8. Na akci si

zájemci mohli vybrat z nerozdaných

darovaných věcí a dobrovolným příspěvkem

podpořit Fond ohrožených dětí Klokánek

Praha 8.

Tříkrálovému trhu v lednu předcházela

Tříkrálová sbírka hmotných darů určená pro

neziskové organizace sídlící v této městské

části. Letošní sbírka byla pořádána pro

FOD Klokánek Praha 8, občanské sdružení

Centrum Integrace Dětí a Mládeže CID nebo

Kolpingův dům. Dary, které organizace

nevyužily, byly poté nabídnuty k prodeji

v rámci Tříkrálového trhu. „O charitativní

Tříkrálový trh je ze strany maminek vždy

velký zájem, protože z nerozdaných darů

nejčastěji přebývají hračky,“ říká patronka

akce radní Jana Solomonová.

I letos se do sbírky zapojilo mnoho

základních a mateřských škol, kam občané

přinášeli darované věci, což vysoce ocenila

i radní Anna Kroutil, pod jejíž záštitou se

sbírka konala: „Chtěla bych mnohokrát

poděkovat všem, kteří se na celé akci

nějakým způsobem podíleli.“

Vše, co zůstalo po Tříkrálovém trhu

neprodáno, bylo nabídnuto Diakonii

Broumov, která si zbylé věci odvezla.

„Všechny darované věci se tak dostanou

k potřebným,“ dodává radní Jana Solomonová.

(apa)

burza

seniorů

Burza seniorů

se nachází v Gerontologickém centru,

Šimůnkova 1600, Praha 8,

tel. 286 883 676.

Spojení: bus 102 a 183, zast. Šimůnkova

Kontakt: Jana Fejfarová 725 008 407,

Iva Hubená 737 353 942

PROGRAM NA březen

``14. 3. úterý od 13.00 hod.

 CVIČENÍ PAMĚTI. V Gerocentru.

Vede Iva Hubená.

``16. 3. čtvrtek od 13.00 hod.

 CVIČENÍ VE VENKOVNÍM

FITCENTRU. Sraz ve 13.00

v Gerocentru. Vede M. Hubáčková.

``21. 3. úterý od 13.00 do 16.00 hod.

 VÝTVARNÁ DÍLNA – DRÁTOVÁNÍ

S KORÁLKY. Pomůcky: kleště, korálky.

V Gerocentru. Pod vedením A. Boušové.

Vstupné 20 Kč.

``28. 3. úterý od 13.00 hod.

 BABINEC – SPOLEČENSKÉ HRY.

V Gerocentru. Vede Věra Dvořáková.

``30. 3. čtvrtek od 13.00 hod.

 CVIČENÍ VE VENKOVNÍM

FITCENTRU. Sraz ve 13.00

v Gerocentru. Vede M. Hubáčková.

``Pondělky: 6., 13., 20. a 27. 3.

 PLAVÁNÍ. Sraz ve 13.30 před

plaveckým stadionem Na Šutce.

Pod vedením V. Dvořákové.

Vstupné pro seniory 96 Kč.

`` Středy: 1., 8., 15., 22. a 29. 3.

 NORDIC WALKING – VYCHÁZKA

S HOLEMI. Hole vlastní. Sraz ve 13.00

v Gerocentru. Vede Iva Hubená.

``4. 4. úterý od 13.00 do 16.00 hod.

 VÝTVARNÁ DÍLNA – PRÁCE S KŮŽÍ.

Foto: Vladimír Slabý

Pomůcky: bílá tužka, silnější nitě, jehla.

V Gerocentru. Pod vedením A. Boušové.

Vstupné 20 Kč.

Tříkrálový trh, který proběhl v KD Ládví, se jako vždy těšil velkému zájmu návštěvníků.

Setkání poskytovatelů sociálních služeb pro děti a mládež

Novým problémem

je nárůst kyberšikany

nnV úterý 17. ledna se v prostorách Základní školy Glowackého za účasti starosty městské části Prahy 8 Romana

Petruse konalo pravidelné Setkání poskytovatelů sociálních

služeb pro děti a mládež na území naší městské části.

Účastnili se ho například

zástupci organizace Člověk

v tísni, Salesiánského střediska

mládeže, Osmičky pro rodinu,

Domu otevřených možností

a pracovníci některých

základních škol nacházejících

se v Praze 8. Na tomto jednání

si lidé pracující v sociální oblasti

sdělili, které nové problematické

jevy museli v poslední době

řešit. Zmiňován byl především

nárůst kyberšikany.

Účastníci jednání také

informovali své kolegy

o novinkách v jejich organizacích. Zaznělo tak například,

že klub Mapa zorganizoval na

začátek února příměstský tábor

pro děti a organizace Člověk

v tísni připravila doučování

pro děti. „Naše městská část

se v rámci svých omezených

možností snaží pomáhat dětem

ze sociálně znevýhodněného

prostředí, kterým jsme

například v otevřeném klubu

Mapa vytvořili podmínky

pro smysluplné trávení jejich

volného času. Pravidelná

setkání zástupců organizací

věnujících se této oblasti jsou

pro nás určitě přínosná, protože

na nich získáme informace

o tom, v čem jim můžeme

pomoci a co je potřeba zlepšit,“

uvedl starosta Prahy 8 Roman

(pep)

Petrus.