26

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / březen 2017 

www.praha8.cz

Slavíme

V případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím,

kontaktujte na tel.: 222 805 170, e-mail: osmicka@praha8.cz

nově narozené děti

Duben 2016

Bareš Petr

Kulovaný Tobiáš

€ Lutr Jan

jubilea

€ Sedláčková Evelina

Květen 2016

Kolín Mikuláš

Rys Tadeáš

Srpen 2016

Kabeláč Lukáš

Lednová Julie

Únor 2017

Manželé Mgr. Františka Vondráková

a Ing. Miroslav Vondrák CSc.,

oslavili 3. února zlatou svatbu,

padesát let společného života.

€ Vobnášil Radim

€ Morávek Jakub

Září 2016

Bradáč Michal

Študantová Viktorie

Říjen 2016

Bouloá Karolinka

Doležal František

Geryková Sofie

Grexa Jakub

Hons Jiří

Matušek Eniola Ctirad

€ Novák Filip

Řáha Denis

Téglássy Sofia

Urbančík Lukáš

Vyhlídková Emma

Leden 2017

Brabcová Johanka

€ Coufal Filip

Prosinec 2016

Bucháčková Veronika

Hrbková Sofie

Jordán Kamil

Lazarová Silvie

Menoušková Magdaléna

€ Růžičková Eliška

€ Gazdačková Julia

Schödlbauer Jan

Vondráčková Karla

Vorlíčková Ellen

Listopad 2016

Bertová Greta Agnes

Drobilová Sofie

€ Hejneková Nikol

Hlaváček Matěj

Holík Antonín

Horňáková Zuzana

€ Rybka Filip

Hrnčiříková Ella

Juhászová Amálie

Pechancová Vanesa

€ Pinka Terry Max

Všem dětem přejeme krásné a šťastné

dětství a jejich rodičům blahopřejeme.

zzVzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám neumožňuje získávat

údaje o jubilantech z jiných zdrojů, je nutné, abyste nás na významná výročí

svých blízkých upozorňovali sami. Děkujeme.

zzV případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím,

kontaktujte na tel.: 222 805 170, e-mail: osmicka@praha8.cz.

zzProsíme rodiče, aby zasílali fotografie pouze u dětí, které nejsou starší

než dva měsíce.

Dne 28. ledna

oslavila 90. narozeniny paní

Květa Krejčová.

Mnoho zdraví

a pohody přejí

seniorky z karlínského klubu.

Březen 2017

Dne 13. března

oslaví krásné

70. narozeniny

pan Michal

Wowesný.

Ze srdce

přejeme

hodně zdraví

a spokojenosti.

Manželka Jája,

Štěpán, Nikča,

Klára, Pavel, Štěpánek a Johanka.

Manželé Hedvika a Zdeněk Hoškovi

z Kobylis oslaví dne 28. března

padesát let společného života. Pevné

zdraví a hodně štěstí a lásky vám

k význačnému jubileu zlaté svatby.

přejí dcery Jana a Irena s manželi

a vnoučata Vojtěch, Stella a Alex.