18 Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ÚNOR 2023 

www.praha8.cz

Kultura

KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA

Česká mše vánoční se vrátila

Jméno rožmitálského kantora

Jakuba Jana Ryby proslavila jediná

skladba. Zkomponoval ji pro

potřeby rožmitálského kůru již

v roce 1796. Ač se její původní

materiál nezachoval, hraje se

a zpívá po celém světě. Pod názvem

Česká mše vánoční obletěla svět

a našla si cestu k lidským srdcím

mnohých národů.

Doba vánoční končí v neděli po Třech králích. Stalo se již tradicí, že na konci této

doby zpíváme v Bohnicích zmíněnou Rybovu Českou mši vánoční. Letos jsme se sešli

po tříleté pauze v kostele sv. Václava v PN

Bohnice 7. ledna 2023.

Jádro sboru a orchestru tvoří bohničtí

hudebníci, zpěváci a jejich přátelé. Půvabem naší „Rybovky“ je, že se zpěváci a hudebníci sejdou pouze na první a zároveň

poslední zkoušce před vystoupením. Výraznou podporou orchestru jsou i profesionální

hudebníci. Sbor a orchestr diriguje Jan

Hádek.

Českou mši vánoční zpíváme od roku

2009. Jak tato tradice vznikla? Může za to

výlet do středočeských Brd, konkrétně na

vrchol Třemšín v listopadu 2008. Rožmitál

pod Třemšínem je místo, kde působil Jakub

Jan Ryba, a tak když už jsme zdolávali

 Česká mše vánoční zazněla po tříleté pauze

kopec, zpívali jsme na počest rožmitálského

kantora Českou mši vánoční – aspoň co si

kdo pamatoval. To bylo impulsem zazpívat

si ji celou a pořádně. Stalo se tak v lednu

2009. První produkce byla neveřejná doma

u Víta Kofroně, který nás za tím účelem

sezval. Po několika letech jsme se přesunuli

do kostela sv. Petra a Pavla ve Starých Bohnicích, poslední roky pak zpíváme a hrajeme v nemocničním kostele sv. Václava.

Každý rok nás překvapí, jak milou atmosféru všichni vytvoří a kolik lidí se sejde.

Když se na konci v plném kostele rozezní

Narodil se Kristus Pán, publikum vstane

a všichni se ve zpěvu spojí, doslova vám

běhá mráz po zádech.

Chceme tímto poděkovat všem, kdo se na

bohnické „Rybovce“ podílejí, ať už „před

plotem nebo za plotem“: hudebníkům,

zpěvákům, Psychiatrické nemocnici Bohnice, týmu spirituální péče – zejména P. Janu

Kofroňovi. Přejeme do nového roku jenom

to dobré a doufáme, že se za rok opět

setkáme.

Za organizační tým Renáta Molová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

V Libni se otevře

nová pobočka

 Nová pobočka bude sídlit v těsné blízkosti Libeňského zámku

České knihovny si pro následující dva roky vybraly jako společné téma mediální gramotnost.

Není to pro knihovny téma

nové, ale vzhledem k tomu, jak

je aktuální, zaslouží si mnohem

hlubší pozornost.

Knihovny tak navazují na to,

co dokázaly před lety, kdy se

staly místy, kde se lidé učili

základní počítačové dovednosti,

objevovali služby internetu

i jeho fungování. Nyní se jejich

role posouvá do role neutrálních

průvodců, kteří by měli pomoci

porozumět světu médií každému, kdo o to projeví zájem.

Zásadní roli při tom hraje

nejen erudice knihovnic a knihovníků, ale také dostupnost

knihovny a jejích služeb pro

širokou veřejnost. Jedná se

o dostupnost místní (knihovní

síť), časovou (otevírací doby)

a finanční (výše evidenčního

poplatku). Nízký evidenční

poplatek je strategickým rozhodnutím a ani v roce 2023 se jeho

výše nemění. Dospělý (starší

15 let) zaplatí 60 Kč/rok. Děti do

15 let, lidé starší 70 let, občanky

a občané Ukrajiny a lidé s průkazem TP, ZTP nebo ZTP-P mají

zápis do knihovny zdarma. (RED)