42

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / leden 2019 

www.praha8.cz

Servis

Velkoobjemové kontejnery

Lokalita

Území

Datum

Čas

Lokalita

Území

Datum

Čas

Pekařova x Jestřebická

Bohnice

2. 1.

13.00–17.00

Pakoměřická x Březiněveská

Kobylisy

17. 1.

16.00–20.00

Kubišova x Gabčíkova

Libeň

2. 1.

14.00–18.00

Podhajská pole – u trafostanice

Čimice

18. 1.

13.00–17.00

Pivovarnická (proti domu č. 7)

Libeň

3. 1.

13.00–17.00

U Pekařky

Libeň

18. 1.

14.00–18.00

K Haltýři x Velká skála

Troja

3. 1.

14.00–18.00

Prosecká x Františka Kadlece

Libeň

18. 1.

14.00–18.00

Strížkov

3. 1.

14.00–18.00

V Zahradách x Na Sypkém

Libeň

18. 1.

16.00–20.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

Libeň

3. 1.

16.00–20.00

Na Pěšinách x Pod Statky

Kobylisy

19. 1.

08.00–12.00

Na Truhlářce x Valčíkova

Libeň

4. 1.

13.00–17.00

Roudnická (za Bešťákovou)

Střížkov

19. 1.

08.00–12.00

Kobylisy

4. 1.

14.00–18.00

V Zámcích (u domu 51/64)

Bohnice

19. 1.

09.00–13.00

Drahorádova

Kubíkova (u DD)

K Mlýnu x Chorušická

Čimice

4. 1.

14.00–18.00

Řešovská x Zelenohorská

Bohnice

19. 1.

10.00–14.00

Křivenická x Čimická

Čimice

4. 1.

16.00–20.00

Šimůnkova (slepý konec)

Kobylisy

21. 1.

13.00–17.00

Petra Slezáka x Urxova

Karlín

5. 1.

08.00–12.00

Pivovarnická (proti domu č. 15)

Libeň

21. 1.

14.00–18.00

Pekařova x Jestřebická

Bohnice

21. 1.

14.00–18.00

Fořtova x Do údolí

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou

a S. K. Neumanna)

Libeň

5. 1.

08.00–12.00

Kobylisy

5. 1.

09.00–13.00

Libeň

5. 1.

10.00–14.00

Kobylisy

7. 1.

13.00–17.00

Troja

7. 1.

14.00–18.00

Kobylisy

7. 1.

14.00–18.00

Libeň

7. 1.

16.00–20.00

Mlazická

Čimice

8. 1.

13.00–17.00

Lindavská

Bohnice

8. 1.

14.00–18.00

Libeň

9. 1.

13.00–17.00

Modřínová x Javorová

Kobylisy

9. 1.

14.00–18.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

Bohnice

10. 1.

13.00–17.00

Libeň

10. 1.

Kurkova (parkoviště)

Přemyšlenská x Služská

Libišská (parkoviště)

Mazurská (u trafostanice)

Frýdlantská (u garáží)

Na Truhlářce

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

Na Vartě

Valčíkova x Na Truhlářce

Čimice

21. 1.

16.00–20.00

Dolejškova x U Slovanky

Libeň

22. 1.

13.00–17.00

Trojská x Nad Trojou

Troja

22. 1.

14.00–18.00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště)

Kobylisy

23. 1.

13.00–17.00

Křivenická x Čimická

Čimice

23. 1.

14.00–18.00

Lindavská

Bohnice

24. 1.

13.00–17.00

Modřínová x Javorová

Kobylisy

24. 1.

14.00–18.00

Chaberská x Líbeznická

Kobylisy

24. 1.

14.00–18.00

Třeboradická x Košťálkova

Kobylisy

24. 1.

16.00–20.00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)

Karlín

25. 1.

13.00–17.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

Libeň

25. 1.

14.00–18.00

14.00–18.00

Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou

a Valčíkovou)

Libeň

25. 1.

14.00–18.00

Libeň

10. 1.

14.00–18.00

Zhořelecká – parkoviště u Alberta

Bohnice

25. 1.

16.00–20.00

Bohnice

10. 1.

16.00–20.00

Braunerova x Konšelská

Libeň

26. 1.

08.00–12.00

Na Žertvách x Vacínova

Libeň

11. 1.

13.00–17.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

Libeň

26. 1.

08.00–12.00

Nekvasilova X K Olympiku

Karlín

11. 1.

14.00–18.00

Burešova

Kobylisy

26. 1.

09.00–13.00

Chorušická x K Mlýnu

Čimice

11. 1.

14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

Libeň

26. 1.

10.00–14.00

Pakoměřická x Březiněveská

Kobylisy

11. 1.

16.00–20.00

Dolákova x Hackerova x Kusého

Bohnice

28. 1.

13.00–17.00

Na Pecích x Chaberská

Kobylisy

12. 1.

08.00–12.00

Havlínova x Mirovická

Kobylisy

28. 1.

14.00–18.00

Nad Popelářkou x Nad Strání

Troja

12. 1.

08.00–12.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

Bohnice

28. 1.

14.00–18.00

Na Přesypu x Pod Přesypem

Kobylisy

12. 1.

09.00–13.00

Gdaňská x Toruňská

Bohnice

28. 1.

16.00–20.00

Na Truhlářce (parkoviště)

Libeň

12. 1.

10.00–14.00

Drahorádova

Strížkov

29. 1.

13.00–17.00

Štěpničná (parkoviště)

Libeň

14. 1.

13.00–17.00

U Pekařky

Libeň

29. 1.

14.00–18.00

Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště)

Kobylisy

14. 1.

14.00–18.00

Pobřežní x U Nádražní lávky

Karlín

29. 1.

14.00–18.00

Uzavřená

Kobylisy

14. 1.

14.00–18.00

Petra Slezáka x Urxova

Karlín

29. 1.

16.00–20.00

Libeň

14. 1.

16.00–20.00

Janečkova

Kobylisy

30. 1.

13.00–17.00

Kobylisy

15. 1.

13.00–17.00

V Zámcích (u domu 51/64)

Bohnice

30. 1.

14.00–18.00

Pod Labuťkou

Libeň

15. 1.

14.00–18.00

Hnězdenská x Olštýnská

Bohnice

30. 1.

14.00–18.00

Pernerova x Kubova

Karlín

16. 1.

13.00–17.00

Kandertova x Lindnerova

Libeň

30. 1.

16.00–20.00

V Mezihoří x U Pošty

Libeň

16. 1.

14.00–18.00

Kubišova x Gabčíkova

Libeň

31. 1.

13.00–17.00

Kobylisy

17. 1.

13.00–17.00

Havránkova x Šimůnkova

Kobylisy

31. 1.

14.00–18.00

Troja

17. 1.

14.00–18.00

K Haltýři x Velká skála

Troja

31. 1.

14.00–18.00

Bohnice

17. 1.

14.00–18.00

Pivovarnická x Na Rokytce

Libeň

31. 1.

16.00–20.00

V Nových Bohnicích x K Farkám

Nad Rokoskou x Na Úbočí

Petra Bezruče x Čumpelíkova

Petra Bezruče x U Pískovny

Písečná x Na Šutce

Hlivická

Kam s vysloužilým vánočním stromkem

nnVánoční období končí tradičně svátkem Tří králů, ale

pokud jste se s ním rozhodli rozloučit později, máte několik

možností, kam ho až do konce února odložit.

Vánoční stromky lze volně odkládat

vedle venkovních nádob na směsný

komunální odpad. Pracovníci

úklidových služeb je pak odvážejí při

pravidelném svozu. Další z možností,

kam vysloužilé vánoční stromky

odevzdat, jsou sběrné dvory hl. m.

Prahy. V naší městské části je to

sběrný dvůr v ulici Štorchova v Libni.

V neposlední řadě můžete využít

kompostárnu v Praze 10

v Malešicích.

Na území Karlína a v nemovitostech, které jsou sběrné nádoby na

směsný komunální odpad umístěny

v domovním vybavení (ve dvoře,

v chodbě), domluvil odbor životního

prostředí se společností Ipodec,

že vánoční stromky mohou být

odloženy k separačním stanovištím

(papír, plast, sklo, nápojové kartony,

kovy), odkud budou svezeny.

Kam určitě vánoční stromy

nepatří, jsou kontejnery na směsný

komunální odpad, kde by rozložité

větve zbytečně zabíraly velké

množství místa. Stromy také nepatří

k popelnicím na směsný komunální

odpad umístěným ve vnitroblocích

ani na stanoviště pro tříděný odpad.

Vyhozené vánoční stromky

nakonec končí u odběratelů, kteří je

dále zpracovávají, například na

palivo, či jsou rozřezány na štěpku

a putují do kompostu.