Staronovým starostou Prahy 8 se stal občanský demokrat Ondřej Gros. Rozhodlo o tom listopadové jednání ustavujícího zastupitelstva osmé městské části. Získal 30 hlasů z celkového počtu 45 zastupitelů. 

Novou koalici tvoří zástupci ODS, hnutí ANO, Společně pro Prahu 8 a Patriotů pro Prahu 8. V opozici zůstanou uskupení 8žije a Praha sobě, Piráti a SPD s Trikolorou.


Ondřej Gros (ODS), starosta


gesce: finance, informatika, životní prostředí, audit

Vystudoval Gymnázium U Libeňského zámku. Zastupitelem MČ Praha 8 je od roku 1998. V letech 2010–14 zastával funkci místostarosty, starostou byl poprvé zvolen po volbách v roce 2018, letos v listopadu funkci obhájil. Je ženatý, má jednu dceru. Mimo politiku a práci na radnici se ve volném čase věnuje historii, sportu a rád něco dobrého uvaří. 


Vladimíra Ludková (ODS), místostarostka


gesce: zdravotnictví a sociální služby, SOS Praha 8, Gerontologické centrum

Na úřadu Prahy 8 jsem začala doslova od píky, kdy jsem po studiu na vysoké škole nastoupila na sociální odbor jakožto sociální kurátorka pro dospělé. Teprve až tato práce byla ta skutečná škola, otevřela mi oči a naučila mě jednou pro vždy to, že pokud chybí klientům motivace, nemůžete téměř nic. Nikdy nezapomenu poděkovat i za ten nejmenší úspěch, kterým se podaří pomoci potřebným.


Matěj Fichtner (ANO), neuvolněný místostarostagesce: školství, dotace a projekty z dotací, Servisní středisko

V zastupitelstvu jsem již třináctým rokem. V novém volebním období mám na starosti školství. Budu se věnovat zkvalitňování vzdělávání na našich školách, aby školy naplnily své hlavní poslání spočívající v přípravě naší nejmladší generace na úspěšnou budoucnost v moderním světě. Aktivní spolupráce s řediteli základních a mateřských škol je k tomu nezbytnou podmínkou, stejně jako zajištění materiální podpory. Naše školy by měly být přirozenými centry vzdělanosti, každému otevřené, každému na dosah.  


Jiří Vítek (Patrioti), místostarosta


gesce: bezpečnost, grantová politika pro sport, sportovní investice (hala Burešova)

Narozen v Praze, bývalý profesionální hasič a záchranář, lektor civilní ochrany. Držitel Zlatého záchranářského kříže za záchranu lidského života. Mimo období povinné vojenské docházky trvale žijící v Bohnicích, od minulého volebního období zůstává ve funkci místostarosty.


Tomáš Hřebík (Společně pro Prahu 8), místostarosta


gesce: strategický rozvoj a architekt MČ, organizace zřízené MČ

Minulé čtyři roky jsem působil jako radní pro strategický rozvoj a na pozici architekta MČ. Mezi mé nejvýznamnější projekty patří arch. soutěž ZŠ Rohan, náměstí B. Hrabala, územní studie Palmovka, rozvoj plaveckého sportoviště Šutka, skatepark v Bohnicích a mnoho dalších. Letos jsem se po úspěšných volbách stal místostarostou MČ Praha 8, kde bych rád se stejnými kompetencemi v započatých projektech v oblasti rozvoje pokračoval a pokud možno je i realizoval do fáze výstavby. Děkuji vám všem za podporu.


Radomír Nepil (ANO), neuvolněný místostarosta


gesce: majetek, (včetně bytů), územní rozvoj a výstavba, Fond rozvoje OSMS, Správa tepelného hospodářství, výstavba ZŠ na Rohanském nábřeží

V Praze 8 byl místostarostou zodpovědným za správu majetku ve volebním období 2014–2018. Za svého působení vybudoval od nuly funkční správní firmu, která se dnes stará o kompletní správu majetku celé „osmičky“. Je osmým rokem zastupitelem 

hl. m. Prahy i Prahy 8 a společně s Patrikem Nacherem působil od samého začátku v nejužším týmu tehdejší primátorky. Odborně se dlouhodobě věnuje především územnímu plánování, správě majetku a investicím.


Jana Solomonová (ANO), radní


gesce: kultura, sport, mládež a volný čas, vnější vztahy a komunikace, památková péče, rodinná politika, Osmička pro rodinu, granty (volný čas, kultura)

Zastupitelkou MČ Praha 8 jsem od roku 2014. Do roku 2018 jsem se jako radní věnovala kultuře, sportu, ale také školství. V navazujícím volebním období pak sociální problematice. Ráda bych navázala na oblíbené kulturní akce, které mají již tradici, a rozšířila je o nové. Tak, aby na kulturu mohla chodit celá rodina a byla dostupná všem. Chtěla bych podpořit sportovní kluby v jejich činnosti a děti i rodiny ve sportování a také pokračovat v rozšiřování povědomí o historii a památkách Prahy 8.


Tomáš Slabihoudek (Společně pro Prahu 8), radní


gesce: doprava

Narodil se v roce 1978 v Praze 8, kde bydlí po celý život. Profesní život zprvu zasvětil informačním technologiím. V roce 2010 se stal spolumajitelem společnosti zabývající se managementem serverů a vývojem aplikací. V říjnu 2010 byl zvolen do zastupitelstva Prahy 8 za TOP 09, kde působil od roku 2012 jako radní pro informatiku. Mandát zastupitele obhájil také v letech 2014 a 2018, kdy se stal radním pro oblast dopravy a majetku. Od roku 2022 je rovněž členem pražského zastupitelstva. Ve volném čase se věnuje rodině, cestování, dobré knize a miluje potápění. Je ženatý a má dvouletou dceru.