OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ČERVEN 2021 

www.praha8.cz

Inzerce

LÉTO HERECKÝCH OSOBNOSTÍ

18. ČERVNA – 27. ČERVNA 2021

LETNÍ SCÉNA LIBEŇSKÝ ZÁMEČEK

SPOLUPOŘADATEL

VSTUPENKY V PRODEJI

Partner:

Hlavní

mediální

partneři:

Městská část

Praha 8

11