OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LEDEN 2021 

www.praha8.cz

CENTRUM

AKTIVIZAČNÍCH

PROGRAMŮ

ram

Prog

en

Led 1

202

25

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8

Centrum aktivizačních programů pro seniory

Praha 8, Mazurská 484/2 tel.: 283 024 118

email: cap@sospraha8.cz

CAP Mazurská

www.sospraha8.cz

ZÁJEMCI O PROGRAMOVOU NABÍDKU SE MOHOU HLÁSIT V KANCELÁŘI CAP OSOBNĚ NEBO TELEFONICKY.

POHYBOVÉ AKTIVITY

Pondělí

 8:00–8:45  čchi-kung –

(M. Dobrovská)

 9:10–10:00  čchi-kung –

(RNDr. J. Pospíšilová)

 10:20–11:20  jóga – (J. Borská)

 12:50–15:15  stolní tenis

Úterý

 8:00–8:45  spinální cvičení:

páteř – (M. Dobrovská)

 9:10–10:00  zdravotní cvičení

– (J. Hrubá)

 9:00–12:00  nordic walking

(sraz před CAP – S. Činátlová)

 10:20–11:00  zdravotní cvičení na židlích – (Mgr. Z. Vévoda)

 11:20–12:40  jóga –

(E. Bihelerová)

 13:00–15:00  stolní tenis

– pokročilí

Středa

 8:00–8:45  zdravotní cvičení

– (D. Kovaříková)

 9:10–9:50  zdrav. cvičení

s pomůckami – (Mgr. Z. Vévoda)

 10:20–11:20  zdravotní cvičení v CAP – (V. Formánková)

 11:45–13:00  jóga – (J. Borská)

 13:30–15:00  stolní tenis

Čtvrtek

 8:10–9:10  čchi-kung –

(M. Vilímová)

 9:30–10:50  cvičení a terapie

tancem – (J. Matějková)

 12:40–13:40  relaxační cvičení

– (E. Parma)

 14:00–14:45  cvičení – veselé

židle – (M. Dobrovská)

Pátek

 8:00–9:15  stolní tenis

 10:40–11:40  orientální tance

– (H. Kurková)

 11:55–12:55  zdravotní cvičení – (Z. Josková)

 13:15–14:00  zdrav. cvičení na

židlích – (Mgr. Z. Vévoda)

TRÉNINK PAMĚTI,

PŘEDNÁŠKY A DALŠÍ

AKTIVITY

Pátek

 8:00–9:00 přístup na internet

 12:00–14:00 přístup na

internet

Pátek 8. a 22. 1.

 9:00–9:50 Školička PC –

(J. Votrubová)

 10:00–10:50 Školička PC –

(J. Votrubová)

JAZYKOVÉ KURZY

Středa 6. a 20. 1.

 13:30–15:00  Bingo – společenská hra

Pondělí

Středa 13. a 27. 1.

 10:00–11:00  trénink paměti

na PC – (Mgr. Z. Vévoda)

 13:30–15:00  klubové setkání

POČÍTAČOVÉ KURZY

A VOLNÝ PŘÍSTUP

NA INTERNET

Pondělí

 8:00–9:00 přístup na internet

 12:30–15:00 přístup na

internet

Úterý

 8:45–9:35 Školička PC – mírně

pokročilí – (Ing. B. Šmilauer)

 13:00–14:30 přístup na

internet

Středa

 8:00–9:00 přístup na internet

 13:00–15:00 přístup na

internet

Středa 6. a 20. 1.

 9:00-9:50 Školička PC – mírně

pokr. – (Ing. V. Košťál)

 10:00-11:00 Školička PC

začátečníci – (Ing. V. Košťál)

KLUBY SENIORŮ

 9:00–10:00  AJ – pokročilí

– (Mgr. .M. Rexová)

Úterý

 8:30–9:40  NJ konverzace

– pokročilí – (L. Ulč)

 11:30–12:30  – AJ mírně

pokročilí – (E. Hyklová)

UPOZORNĚNÍ:

V průběhu měsíce mohou

nastat náhlé změny programu v souvislosti s výskytem koronaviru.

 13:00–14:00  – IJ mírně pokročilí – (E. Hyklová)

Středa

 8:15–9:30  AJ – pokročilí

– (Mgr. E. Emmerová)

 10:00–10:50  FJ – mírně pokročilí – (M. Randyšová)

 11:00–12:00  FJ – konverzace

– (M. Randyšová)

Čtvrtek

 8:30–9:30  AJ – mírně pokročilí – (Ing. H. Soukupová)

 13:50–14:45  AJ – pokročilí

– (E. Parma)

NOVÉ BYDLENÍ

PRO SENIORY

OTEVŘENO OD 1. 1. 2021

Rezidence Jasmín je nový bytový komplex,

který přirozeně propojuje ubytování a péči

o seniory. Klienti si mohou dle svých přání

a potřeb vybrat mezi pronájmem bytu v rámci rezidenčního bydlení, nebo lůžkem s komplexní péčí o seniory a nemocné v domově

se zvláštním režimem ALZHEIMER HOME.

Rádi bychom Vás pozvali na prohlídku bytů.

Pro rezervaci času prohlídky nás prosím kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

Info: www.sospraha8.cz

Tel: 283 842 214

Adresa

Provozní doba

Od – do

Vedoucí

DPS Křižíkova 50

úterý a čtvrtek

14:00–17:00

Alena Tesařová

DPS Bulovka 10

pondělí a čtvrtek

13:00–16:00

Alena Šoutová

DPS Burešova 12 při CAP

pondělí a středa

13:30–16:00

Dagmar Čtvrtečková

Více informací na

www.rezidencejasmin.cz

Taussigova 1172 – klub je trvale uzavřen

Zveme vás k pravidelnému setkávání s vrstevníky v příjemném domácím prostředí našich

klubů, kde je možné si při kávě popovídat, zahrát společenské hry, zazpívat si a účastnit se

pravidelně pořádaných kulturních programů, dílniček a přednášek na různá témata.

+420 602 725 547

+420 725 499 999

info@rezidencejasmin.cz

Rezidence Jasmín

ulice Řešovská

181 00 Praha 8 – Bohnice

placená inzerce

IN20-259_Rezidence-Jasmin_inzerat_92x130_4.indd 1

10.12.20 17:09