22

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2021 

www.praha8.cz

Zdravotní a sociální péče

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Když práce navrací zpět

do plnohodnotného života

nnPříběh pana Surového, sběratele sýrových etiket, který jsme vám přinesli

v zářijovém čísle, by nebyl úplný bez

povídání o jeho manželce. Než se do něj

pustíme, rádi bychom vám jménem pana

Surového za redakci Osmičky poděkovali.

Avšak ani Marie Surová (88), která do

svého keramického království pozvala

paní místostarostku Vladimíru Ludkovou, vás nenechá na pochybách, že aktivita je i ve vyšším věku zázračným lékem.

Paní Surová vystudovala na brněnské UMPRUM obor keramika, a ta se jí stala celoživotní láskou, avšak dlouho odkládanou. Trvalo

několik desítek let, než se ke svému oboru

naplno vrátila, dokonce až ve starobním

důchodu se pro ni keramika stala prací na

plný úvazek. Milovaná keramika nebyla paní

Surové po ukončení uměleckého studia

dlouho souzena, neboť po škole se začala

vzhledem k možnostem věnovat jinému

oboru, a sice navrhování hraček, později

spotřebního zboží a velkoplošné reklamy.

Významnou část své profesní dráhy působila i v oblasti výstavnictví. S jejím profesním

otiskem na lisovaném nádobí se setkáváte

dodnes a minimálně na chatách a chalupách

byste našli barevně potištěný podnos a jiné

nádobí, v jejichž počátcích stál „zlepšovák“

a rovněž i paní Surová s kolegy. Avšak ta si

během své aktivní profesní dráhy ke kerami-

ce pouze odskakovala, například

vyučováním na kurzech.

Nemožnost naplno se věnovat

vystudovanému oboru měla

příčinu v dnes již obtížně představitelné překážce. Tehdy totiž

nebyla dostupná technologie

malých vypalovacích pecí. Dnes

kliknete na internet a můžete mít,

cokoliv potřebujete, tehdy disponovala velkou zděnou pecí jen

základní umělecká škola a samozřejmě podniky. Výroba drobné

keramiky byla tehdy v plenkách.

A tak si paní Surová svou první

malou pec na vypalování pořídila

PANÍ SUROVÁ vystudovala obor keramika, které se nyní intenzivně věnuje.

až po odchodu do starobního

důchodu. Tou dobou si navíc lidé

nacházeli cestu k drobné užitkové a dekoralimitující velikosti domácí pece. S trochou

tivní keramice, a i proto si paní Surová

nostalgie vytahuje z krabice své výrobky

založila, jak se říká „na stará kolena“, živnost.

a dodává, že se změnou životního stylu

Z dlouho odkládaného koníčku se ve

a proměnou bytového designu, přišla i změna do poptávky zákazníků. Ale plány a chuť

velmi krátké době stalo nové zaměstnání

a i ona zmiňovaná záchrana. Jak už to v živo- k výrobě má stále, i přes blížící se devadesáttě bývá, když to nejméně čekáte, přijdou

ku je plná elánu a radosti. A tak, když její

rány osudu, které buď překonáte, nebo jim

manžel zrovna nerozkládá po koberci nově

podlehnete. Velké zdravotní problémy

nabyté sýrové etikety, aby je založil do své

a úmrtí nejbližších byly obdobím těžké

sbírky, pouští se do svých malých poetických

zkoušky životní odolnosti, a právě keramice

betlémů, vánočních figurek a svícnů.

vděčí paní Surová za to, že celé toto období

Kdo chce paní Surovou poznat osobně,

ustála a vyšla z něj posílená. Specialitou paní určitě bude mít to štěstí na tradičním vánočním jarmarku v takzvaném bílém domě.

Surové byly ozdobné tematicky zaměřené

(tk)

rámečky, dále drobné sošky, především díky

Radnice podpořila

onkologicky nemocné

Odbor zdravotnictví a sociálních služeb ÚMČ Praha 8 se

ve spolupráci s organizací

Amelie, z. s., zapojil do prodeje žlutých kytiček na podporu onkologicky nemocných.

„Ráda bych i za své kolegyně

poděkovala všem kolemjdoucím, kteří podpořili 25. ročník sbírky Český den proti

rakovině. Nezbyla nám

žádná ze dvou set prodejních

kytiček měsíčku lékařského.

Podařilo se nám Amélii

předat částku 6500 korun.

Děkujeme,“ řekla místostarostka Vladimíra Ludková

(ODS).

(tk)

Listopadová doplňovačka

Tajenka doplňovačky z říjnového čísla zněla „vinobraní“. Řešení

z tohoto vydání opět symbolizuje společenskou aktivitu především z venkova. Opět luštíte o tři

„napínavé“ detektivky. Znění

tajenky posílejte do 10. listopadu

2021 na známý e-mail: vladimira.ludkova@praha8.cz.

Vylosovanými luštiteli jsou pan

J. Š. a paní H. O. a A. O.

Gratulujeme.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

Roční období

Forma hoření

Část MČ Prahy 8

Svátek 8. 10.

Libuše domácky

6. J ihočeské město na soutoku Otavy

a Volyňky

7. Pletený oděv

8. Planeta s prstencem

9. Záliba