OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ŘÍJEN 2021 

www.praha8.cz

5

PALMOVKA

Náměstí Bohumila Hrabala: unikátní kombinace

veřejného prostranství a pocty spisovateli

nnNové náměstí, které do

roku 2026 vznikne v prostoru mezi stávajícím autobusovým nádražím a ulicí Na

Žertvách, se stane hned

v několika ohledech ukázkovým příkladem řešení městského veřejného prostoru.

Palmovka přitom nadále

zůstane významným uzlem

pro chodce i cestující MHD,

kdy pohyb lidí je navržen

s ohledem na jejich kvalitní

orientaci a maximální

bezpečnost.

Další rovinu tvoří zeleň a vodní

prvky vytvářející příjemné

mikroklima. A konečně, Bohumila Hrabala, po němž je náměstí

pojmenováno, budou v duchu

poetiky jeho textů připomínat

drobné instalace a zdánlivě

nenápadné prvky poutající

pozornost chodců.

„Návrh byl v průběhu roku

konzultován a prezentován

zástupcům městské části,

vedení Magistrátu hlavního

města Prahy, IPRu nebo Galerie hlavního města Prahy.

Připomínky a podněty nevedly

ke kompromisu, naopak pomohly návrh ještě zlepšit ku

prospěchu budoucích uživatelů. Jsem přesvědčený, že projekt na Palmovce umožní

vytvořit náměstí 21. století

a klíčový veřejný prostor

v Praze,“ konstatuje Tomáš

Hřebík (TOP 09 + STAN), radní

městské části Praha 8 pro

strategický rozvoj.

Nové náměstí

na Architecture Week

Jméno vítěze konkurzu na umělce,

který společně s týmem UNIT architekti připraví návrh nového náměstí

Bohumila Hrabala na Palmovce, bylo

zveřejněno přesně před rokem. Nyní

se výsledek spolupráce architektů

s předním českým sochařem a pedagogem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, Dominikem Langem,

představuje veřejnosti. V podobě 3D

modelu se tak děje na mezinárodní

výstavě architektury a urbanismu

Architecture Week v Jízdárně Pražského hradu. Model bude vystaven

do 31. října.

KOMPLIKACE S METREM

Architektům z ateliéru UNIT se

podařilo překonat četné komplikované vztahy v řešené lokalitě.

K nejsložitějším úkolům patřila

přítomnost tubusu metra, která

znemožňuje volné sázení zeleně

do plochy náměstí, a zároveň

musela být řešena i povrchová

doprava. Nové náměstí zachová

stávající provoz tramvají a respektuje nově vznikající odstavná stání pro elektrobusy, které

nahradí stávající linky umístěné

v rámci dosluhujícího autobusového nádraží.

I díky velmi citlivému řešení

vznikne na novém náměstí

kultivovaný prostor pro cestující, setkávání místních a nebudou chybět ani zákoutí pro

dětské aktivity. A to celoročně,

čemuž napomohou nejen zelené

střechy stromů, ale také příjem-

né prostředí kavárny nápaditě

umístěné do technologického

objektu metra v samém srdci

nového náměstí spolu s dalšími

zastřešenými prostory. Vše

v přirozeném, lidském měřítku

a s řadou překvapivých, hravých momentů odkazujících

k Bohumilu Hrabalovi. I tímto

autoři vyšli vstříc občanům –

právě jejich názory stály prostřednictvím participačního

procesu na počátku celého

projektu.

KOORDINACE

S DEVELOPEREM

Velmi podstatným momentem

je, že realizace náměstí bude

koordinována s výstavbou

polyfunkčního městského bloku

Palmovka One, který navrhli

architekti ze studia Obermeyer

Helika. Libeň, a vlastně celá

AKTUÁLNÍ NEDŮSTOJNOU PODOBU NÁMĚSTÍ za pár let nahradí kvalitní veřejný prostor, říká radní Tomáš Hřebík.

Praha 8, pro kterou je tento

prostor zásadní, tak získá hned

dva důležité impulsy pro celkovou revitalizaci.

„Přijali jsme odpovědnost za

proměnu celé této části metropole. Proto už několik let neřešíme jen architekturu a poměr

funkcí Palmovka One, ale i jeho

okolí. Výsledkem je náměstí

Bohumila Hrabala kvalitou

dosahující evropských měřítek.

A třeba i naše snaha o kvalitní

obnovu a zpřístupnění plochy

kolem unikátního objektu Libeň

– dolní nádraží,“ doplňuje Kamil

Hošták ze společnosti Landia

Management, která je společně

s Discovery Group investorem

Palmovka One. Zároveň byla

společně s městskou částí Praha 8 zadavatelem studie nového

náměstí Bohumila Hrabala.

(kcp)