20

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ŘÍJEN 2020 

www.praha8.cz

Kultura

PIVOVARNICTVÍ

Trilobit obnovuje

tradici v Libni

nnV ulici U Libeňského pivovaru, navíc

v budově bývalých ležáckých sklepů, se

dnes opět vaří pivo.

Firma Trilobit se zde snaží navázat na několik století trvající tradici vaření zlatavého

moku v Libni. Název pivovaru odkazuje na

slavného libeňského obyvatele – spisovatele

Eduarda Štorcha. Zlatavý mok zde firma vaří

již od roku 2017 a jejich piva a pivní speciály

již získaly několik ocenění.

Spolumajitelem a sládkem v jedné osobě je

Petr Buriánek. Vaření piva je nejen jeho

povoláním, ale i koníčkem. Pivo Trilobit

budou mít Libeňští šanci ochutnat při většině libeňských kulturních koncertů a poutí,

spolu s dalšími pivy i během festivalu speciálů v říjnu letošního roku.

JAK SE U ROKYTKY VAŘILO PIVO?

Dobudování prvního pivovaru se Libeň

dočkala již v roce 1590. Albrecht Bryknar

z Brukštejna, tehdejší majitel panství, ho

vystavěl v podzámčí při soutoku řek Vltavy

a Rokytky. Pivo se tam vařilo do konce

devatenáctého století. Největší výstav nepřesáhl osm tisíc hektolitrů ročně.

Další pivovar, který dal jméno ulicím

Pivovarnická a U Libeňského pivovaru,

vznikl roku 1872 pro Alberta Goldfingera na

místě bývalé viniční usedlosti Šetelka. Ten

byl navíc rozšířen v letech 1890 až 1894 na

pivovar The Bohemian Breweries Limited

stejnojmenné společnosti v Londýně.

Pivo se v Libni přestalo vařit mimojiné

i kvůli dobudování Libeňského mostu, kdy

na pravý vltavský břeh začaly proudit sudy

z mnohem většího holešovického pivovaru.

K hanbě všech libeňských pivařů se z pivovaru navíc stala v roce 1930 parní mlékárna.

Zámecký pivovar stojí v Thomayerových

sadech do dnešních dnů, budova libeňského

pivovaru se prakticky vyjma ležáckých

sklepů, sladovny, truhlárny a komínu nedochovala. Její hlavní část byla stržena v šedesátých letech 20. století.

„Letos si tedy Libeň připomíná hned dvě

pivní výročí – 490 let od dokončení Zámeckého pivovaru a 130 let od začátku zlaté éry

libeňského vaření piva – dobudování pivovar-

LIBEŇ

Sokol opět otevírá dveře

Tak jako každý rok, i letos se

otevřou vrata libeňské sokolovny všem zvědavcům, kteří chodí

okolo a zatím nenakoukli dovnitř. Program bude letos méně

bohatý než v minulých letech,

ale o zážitky zájemci nepřijdou.

Akce se koná v pátek 25. září od

18 do 23 hodin (zastávka Libeňský zámek).

Můžete si projít historickou

budovu sokolovny s tištěným

průvodcem nebo s výkladem,

zhlédnout cvičební hodinu i si

sami něco vyzkoušet, prohlédnout si historické předměty

z archivu, děti určitě zaujme

hledací hra po budově a prolézání katakomb. Pokud situace

dovolí, bude opět možnost posedět u kávy v historické Filipově

síni. Navíc, pokud máte otázky

k současné činnosti Sokola,

můžete se na cokoliv zeptat

cvičitelů, kteří budou celý večer

přítomni.

Památný den sokolstva si

připomíná události noci ze 7. na

8. října 1941, kdy proběhl velký

„zátah“ na ústředí České obce

sokolské a žup a na 1500 vedoucích členů, včetně žen, bylo zatčeno a odvlečeno do koncentračních

táborů. Po válce se ke svým rodinám vrátilo 46 z nich. Během

války přišlo v přímé souvislosti se

Sokolem o život na 20 tisíc lidí,

mnozí další členové bez ohledu na

jejich členství.

Památku libeňských sokolů,

kteří padli nebo byli zavražděni za

druhé světové války, si připomeneme ve čtvrtek 8. října od 18 hodin. Začíná se u pamětní desky

v sokolovně, následuje položení

květin k několika pamětním

deskám v okolí. Večer zakončíte

vypuštěním lodiček – sokolských

světel – na Rokytce, z nichž každá

jedna symbolizuje jeden sokolský

život položený ve válce proti

nacismu.

(tk)

PETR BURIÁNEK navázal na libeňskou pivovarnickou

tradici.

ského areálu Bohemian Breweries, který ve

své době díky výstavu 70 tisíc hektolitrů

patřil mezi deset největších pivovarů v českých zemích. Tato výročí si Praha 8 připomene festivalem hudby a piva – Muzika s pěnou

– v podzámčí v ulici U Českých loděnic 10. října 2020,“ připomněl iniciátor akce, radní

(tk)

Michal Švarc (Patrioti s Trikolórou).

Když Prahu zalila voda...

Přesně před 130 lety během

velké zářijové povodně, při

které byl mimo jiné i proražen Karlův most, došlo u Invalidovny k velké tragédii: Při

záchranných pracích zde

zahynulo 20 vojáků z nedalekých Ferdinandových (dnes

Karlínských) kasáren. „Pravidelně si připomínáme a považujeme obětí vojáků – zákopníků, kteří přispěchali

pomoct Karlínu a Libni

a položili zde své životy. Čest

jejich památce,“ uvedl radní

Michal Švarc (Patrioti s Trikolórou). K události radnice

uspořádala výstavu „Potopa

1890“ v budově úřadu (tzv.

Bílém domě), potrvá do 11.

října 2020, kdy proběhne

komentovaná vycházka „Po

stopách karlínských a libeňských potop“.

(tk)