OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / srpen 2018 

www.praha8.cz

7

Čtenáři píší

Vážená redakce,

Vážení čtenáři,

na sklonku roku 2015 jsem se zúčastnil

setkání s občany, které v rámci programu

Místní Agenda 21 pro přípravu strategického

plánu rozvoje organizovala MČ Praha 8.

Když jsem odevzdával podnět na vybudování

přechodu pro chodce přes ulici Žernosecká,

moc velkou šanci jsem tomu nedával.

Po přečtení vypořádání podnětu, které

realizaci opravdu nenaznačovalo, jsem

na celý případ zapomněl.

Ale rok se s rokem sešel, na jaře 2018

začala rekonstrukce chodníků v Žernosecké

a dnes jsem přešel po téměř dokončeném

přechodu. Realizace tohoto přechodu je

pro mě hmatatelným úspěchem programu

Místní Agenda 21 a věřím, že i ostatní

účastníci též byli, nebo ještě budou příjemně

překvapeni.

No a nehledě na přechod, myslím, že se

setkáváním povedlo posunout komunikaci

a spolupráci do kvalitativně zcela nového

rozměru, za což upřímně děkuji.

Velice si vážím práce organizátorů a přeji

mnoho sil do dalších podobných aktivit.v této rubrice publikujeme vaše vybrané

dotazy, připomínky či návrhy včetně

odpovědí. Nezveřejňujeme příspěvky

anonymní, vulgární a zjevně nepravdivé.

V případě pochybností rozhoduje redakční

rada.

Vaše stručné náměty zasílejte

na e-mail osmicka@praha8.cz

či na adresu Zenklova 35/1, Praha 8, 180 48.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky

krátit a upravovat.

Martin Tomášek

Ptali jste se na www.praha8.cz

○ Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jak to

vypadá s chystanou úpravou,

vyasfaltováním a rozšířením

bezmotorových komunikací/

cyklostezek od Libeňského

mostu po Rohanském nábřeží

a z Thomayerových sadů podél

Povltavské k mostu Barikádníků.

Podle posledních informací

zveřejněných zde se mělo začít

upravovat letos na jaře, ale

zatím se nikde nic neděje.

Jaká je situace?

Jiří

Vážený pane Jiří,

úprava bezmotorové komunikace A2 (Rohanské nábřeží) – úsek

od Libeňského mostu po ulici

Šaldovu – se bude realizovat

letos v srpnu. Na podzim by mělo

být hotovo. Realizaci bezmotorové komunikace od Thomayerových sadů k mostu Barikádníků

předpokládáme na jaře 2019.

Mgr. Martin Moulis,

pověřený vedením oddělení

bezmotorové dopravy a bezpečnosti

provozu, odbor dopravy (OD)

○ Dobrý den,

není možné omezit pouliční

hudební produkce v ulici

Sokolovská (před Billou

Florenc)? Od ranních hodin zde

hraje houslista, ten je vystřídán

bubeníkem či bubeníky a ve

večerních hodinách nastupuje

nejhlasitější hudebník –

kytarista s elektrickou kytarou.

Jeho hlasité improvizace obtěžují

často až do 22 hodin, nesou se

ztichlou ulicí a jedinou možností

úniku před touto produkcí je

zavření oken. To ale není

v letním období příjemné, zvlášť

když máme všechna okna bytu

situovaná do Sokolovské ulice.

Děkuji.

Kateřina Kožušníková

Vážená paní Kožušníková,

provozování pouliční umělecké

produkce je v Praze regulováno

obecně závaznou vyhláškou

č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, dle

které je možno na pravém břehu

Vltavy, tedy i na Florenci,

provozovat veřejnou hudební

produkci každou sudou hodinu

(tedy například v rozmezí

10–11 hodin, 12–13 hodin apod.),

přičemž je možno ji provozovat

jen v rozmezí od 9.00 do 21.00

hodin.

Pokud by ze strany pouličních

umělců docházelo k překračování těchto limitů, obraťte se

prosím na Policii ČR na lince 158

nebo na Městskou policii hl. m.

Prahy na lince 156. Policisté

i strážnici jsou oprávněni

s umělcem na místě řešit

případná porušení zmíněné

obecně závazné vyhlášky.

Ing. Milan Hejkrlík,

vedoucí odboru živnostenského

a správních činností (OSČ)

○ Dobrý den,

chtěla jsem poprosit, aby byly

označeny natřené lavičky. Dne

19. 6. jsem si zničila kraťasy

v Draháni na zelené lavičce

u rybníka a nebyla jsem

rozhodně sama, všichni, co jsme

dnes na lavičkách seděli, jsme

odcházeli zelení. Děkuji.

Romana Císařová

Vážená paní Císařová,

lavičky kolem OC Draháň byly

opravovány, natírány a posléze

zapáskovány zhruba před

14 dny. Bohužel se vyskytly

menší nedostatky, které měl

dodavatel oprav odstranit. Jeho

pracovníci tyto opravy provedli

19. června 2018 bez předchozího

upozornění MČ Praha 8

a lavičky opominuli zapáskovat.

Velice se tímto omlouváme všem

občanům, kteří vinou neopatrnosti prováděcí firmy přišli

k újmě, a zároveň jsme ochotni jí

předat případné požadavky na

náhradu zničeného šatstva.

Ing. Pavlína Žalská,

oddělení plošné správy území,

odbor životního prostředí (OŽP)

○ Dobrý den,

zajímalo by nás, proč po

35 letech dochází k tak radikálnímu vyřezávání izolační zeleně

v ul. Zahradnická? Chápeme, že

okraj chodníku potřeboval

upravit a ořezat po obou

stranách, aby lampy osvětlovaly

chodník. Co nás rozčiluje, je fakt,

že byly vyřezány i sedmileté

ořešáky odvrácené do ul. Zahradnická. Uvolněný chodník se

tak stane oblíbeným průjezdním

místem pro cyklisty, i když je dle

dopr. značky určen výhradně pro

pěší, MP kontroly v této lokalitě

neprovádí a nahrává tak

i automobilistům v projíždění

po tomto chodníku!

Zdeněk Souček

Vážený pane Součku,

dané území nepatří Praze 8,

ale hlavnímu městu Praha.

Na necitlivou redukci keřů jsme

za MČ Praha 8 hlavní město

Prahu – TSK již upozornili

a vaši stížnost předali.

Ing. Tomáš Beneš,

vedoucí oddělení

plošné správy území,

odbor životního prostředí (OŽP)

○ Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda opravdu

hrozí, že by se mohl realizovat

developerský projekt na

přestavbu OC Odra, uveřejněný

na www.bcodra.cz. Chtěl bych

se také zeptat, zda a jaké kroky

podniká městská část k jeho

zamezení. V případě, že je

městská část proti tomuto

projektu, jak ji mohou občané

podpořit?

Vlastimil SrsenVážený pane Srsene,

samospráva městské části

Praha 8 byla stavebníkem

požádána o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu

řízení stavby Rekonstrukce,

přístavba a nástavba obchodního domu Odra (severně od

ul. Lodžská). Prozatím však

tento záměr nebyl projednán

ani v komisi pro územní rozvoj

a památkovou péči, ani v Radě

městské části Praha 8.

Ing. Iveta Zikmundová,

vedoucí oddělení architekta

městské části, odbor územního

rozvoje a výstavby (OÚRV)

○ Dobrý den,

měla bych si vyzvednout nový

občanský průkaz (náhrada za

prošlý OP) a dostala jsem k tomu

papírek, že si mám připravit

bezpečnostní osobní kód.

Kde si prosím mohu tento kód

vytvořit? Nebo ho po mně

budou chtít až při vyzvednutí

OP pro budoucí použití?

Děkuji.

J. ČernáVážená paní Černá,

bezpečnostní osobní kód si určíte

sama až na místě při vyzvednutí

nového občanského průkazu.

Tento kód se skládá ze 4 až

10 číslic a slouží pro bezpečnou

autentizaci při elektronickém

využívání některých informačních systémů veřejné správy.

Ing. Milan Hejkrlík,

vedoucí odboru živnostenského

a správních činností (OSČ)