Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / KVĚTEN 2022 

www.praha8.cz 11

Čtenáři píší

Vážení čtenáři,

Sbor dobrovolných hasičů Praha 8 a Městská část Praha 8

pod záštitou místostarosty MČ Praha 8 Jiřího Vítka Vás srdečně zvou na

Čarodějnické

kostýmy

vítány!

v této rubrice publikujeme vaše vybrané dotazy, připomínky

či návrhy včetně odpovědí. Nezveřejňujeme příspěvky

anonymní, vulgární a zjevně nepravdivé.

V případě pochybností rozhoduje redakční rada.

Vaše stručné náměty zasílejte na e-mail osmicka@praha8.cz či na

adresu Zenklova 35/1, Praha 8, 180 48.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat.

FOTO: VĚDOMÝ DOTEK, Z.S.

7

vedle fotbalového hriste

TJ Slovan Bohnice

u Cimického háje

Kdo se

bojí vody,

náhradní hábit

s sebou!

Pro deti

je pripravena

soutez

v carodejnických

dovednostech

V 19:00 dostojíme tradici

a slavnostne podpálíme

hranici

Prvních 100 soutezících detí

burt na opékání ZDARMA

Na záver pro vás

máme pripraveno malé prekvapení

Doprovodný program zajisten

Pivo, limo, burty a klobásy zajisteny

 Mlok skvrnitý se vyskytuje i v oblasti Podhořského potoka

Dobrý den,

v dubnovém čísle časopisu

Osmička vyšel na straně

12 a 13 rozhovor o usedlosti

Bendovka pod názvem „Areál otevřeme školám i veřejnosti“, kde spolumajitel

lokality říká: „Majitelé se

o mloka a čištění potoka

starají ve spolupráci se spolkem Vědomý dotek a dobrovolníky.“ A také: „I když je

pozemek soukromý, majitelé

se o mloka a čištění potoka

starají ve spolupráci se spolkem Vědomý dotek

a dobrovolníky.“

Jako zástupce spolku

Vědomý dotek jsem pověřen

informovat, že spolek vede

projekt na ochranu mloka

skvrnitého u Podhořského

potoka pod názvem „Pomozme mlokovi přežít v Praze“

od roku 2015 bez jakékoli

aktivní účasti majitelů lokality Bendovka. Na tomto

projektu spolupracují dobrovolníci a vedou jej odborníci

z České zemědělské univerzity. Pořádají se akce na úklid

potoka od odpadků apod.

Žádné z těchto akcí se za

celou dobu jejich existence

nikdy nezúčastnil žádný

z majitelů lokality Bendovka.

Stavební činnost v souvislosti s výstavbou viničního

domu naopak členové spolku

viděli jako možné ohrožení

chráněného mloka skvrnitého

a chráněné lokality NATURA

2000 a spolek sám dal, jako

jeden z mnoha, písemný

podnět na Inspekci životního

prostředí.

S pozdravem Martin Rezek,

Vědomý dotek, z.s.

Chcete se stát dobrovolníkem a trávit volný čas

smysluplně? Zapojte se do dobrovolnického programu

Psychiatrické nemocnice Bohnice!

PŘIJÍMÁME NOVÉ

DOBROVOLNÍKY

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR.

Více informací zde:

https://bohnice.cz/lecba/dobrovolnictvi/