22

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / květen 2019 

www.praha8.cz

Zdravotní a sociální péče

burza

seniorů

Burza seniorů

se nachází v Gerontologickém centru,

Šimůnkova 1600, Praha 8 – Kobylisy,

tel. 286 883 676.

Spojení: bus 102 a 183, zast. Šimůnkova

Kontakt: Jana Fejfarová, tel. 725 008 407

Iva Hubená, tel. 737 353 942

PROGRAM NA květen

``2. 5. čtvrtek od 13.00 hod.

 Jóga pro seniory – Vycházka

s prvky jógy. Sraz ve 13.00 hod.

před Gerontologickým centrem.

Vede paní Müllerová.

``2. 5. čtvrtek od 14.00 hod.

 Výtvarná dílna – PŘÍPRAVA

NA VÝSTAVU – Kompozice

V Gerocentru. Vede paní Boušová.

``9. 5. čtvrtek od 13.00 hod.

 CVIČENÍ PAMĚTI.

V Gerontologickém centru.

Vede paní Iva Hubená.

``16. 5. čtvrtek od 13.00 hod.

 Jóga pro seniory – vycházka

s prvky jógy. Sraz ve 13.00 hod.

před Gerontologickým centrem.

Vede paní Müllerová.

``16. 5. čtvrtek od 14.00 hod.

 Výtvarná dílna – PŘÍPRAVA

NA VÝSTAVU. V Gerontologickém

centru. Vede paní Boušová.

``23. 5. čtvrtek 13.00–16.00 hod.

 BABINEC – SPOLEČENSKÉ HRY.

V Gerontologickém centru.

Vede paní Dvořáková.

``30. 5. čtvrtek od 13.00 hod.

 Jóga pro seniory – Vycházka

s prvky jógy. Sraz ve 13.00 hodin

před Gerontologickým centrem.

Vede paní Müllerová.

``30. 5. čtvrtek od 14.00 hod.

 Výtvarná dílna – PŘÍPRAVA

NA VÝSTAVU – Textilní technika.

V Gerontologickém centru.

Vede paní Boušová.

``Středy: 15., 25. a 29. 5. od 13.00 hod.

 NORDIC WALKING – VYCHÁZKA

S HOLEMI. Sraz ve 13.00 hod.

V Gerontologickém centru.

Hole vlastní! Vede Iva Hubená.

``Úterky: 7., 14., 21. a 28. 5. od 14.00 hod.

 BOWLING – Herna v Dolních

Chabrech. Sraz ve 13.50 hod. před

hernou. (Spojení: autobus č. 162, stanice Osická, metro Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy.) Vede Věra Dvořáková.

``6. 6. čtvrtek od 13.00 hod.

 CVIČENÍ PAMĚTI.

V Gerontologickém centru.

Vede paní Iva Hubená.

prevence

Bulovka má nový

3D mamograf

Mamografické centrum v Nemocnici Na

Bulovce nově vyšetřuje pacientky přístrojem, který umožňuje přesné a šetrné 3D vyšetření prsu a také vyšetření s použitím

kontrastní látky. Takto vybavený mamograf

je v současnosti jediný v Praze.

„Klasické mamografy mají citlivost zhruba

85 %, což znamená, že v 15 % případů ložisko

nezobrazí,“ popisuje přínos nového přístroje

pro pacientky i lékaře vedoucí lékařka

Mamocentra Nemocnice Na Bulovce MUDr.

Livia Večeřová, MBA. Vyšetření s kontrastní

látkou bude využíváno při podezření na

patologické ložisko, aby se předešlo zbytečnému zákroku ověřovací biopsií, a nezatěžovala se tak pacinetka. Kontrastní mamogra-

fie tedy upřesní, zda je biopsie skutečně

nutná, či nikoliv.

Nový mamograf přišla do nemocnice

pokřtít operní diva Eva Urbanová, která do

zdejšího Mamocentra pravidelně dochází

na preventivní prohlídky. „Ta nemoc je velice

zákeřná, postihuje všechny věkové skupiny

žen. Jsem přesvědčená, že stojí za to překonat strach z vyšetření, i já vždy mívám

obavy. Je pak ale skvělý pocit, když to z vás

spadne a odcházíte s dobrou zprávou, že je

vše v pořádku,“ řekla Eva Urbanová.

V loňském roce Mamocentrum Nemocnice Na Bulovce provedlo 12 300 screeeningových mamografií a z toho u 87 žen byl diagnostikován zhoubný nádor. 

(řep)

tichá kavárna bude otevírat dříve

Oblíbená kavárna s neslyšící obsluhou bude od

dubna otevřena pro veřejnosti i dopoledne. „Otevření kavárny i v dopoledních

hodinách je krokem, který

má ekonomický rozměr.

Snažíme se o maximální

efektivitu využívání objektu. „Také však myslíme na

sociální rozměr, kdy kavárnu v dopoledních hodinách mohou využívat jak

klienti DPS, tak třeba

maminky s dětmi nebo

ostatní senioři v okolí,“ upřesňuje ředitelka SOS Praha 8 Lucie Vítkovská. Tichá kavárna vznikla v listopadu 2011 jako první pražská kavárna s neslyšící obsluhou, a to ve

(til)

spolupráci organizací Tichý svět – chráněná pracoviště a Tichý svět. 

Sociální

a ošetřovatelské služby

Bulovka 1462/10 • 180 00 Praha 8

Zápis dětí do jeslí

do trvalé docházky

na školní rok 2019/2020

v Praze 8, Mirovická 1282/6

7. a 9. května od 9:00 do 10:00 hodin

získání informací, evidenčních listů a prohlídka jeslí

22. a 23. května od 9:00 do 12:00 hodin

odevzdání vyplněných evidenčních listů

11. června

uveřejnění seznamu přijatých dětí

v hlavní budově jeslí

Informace:

Tel.: 284 685 087

vedoucí sestra Jaroslava Čížková.

Sociální

a ošetřovatelské služby

hledají

ÚČETNÍ

Popis pozice: Účetnictví organizace

Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou

Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe:

• vzdělání ekonomického směru • SŠ s maturitou •

• nejméně 1 roky praxe •

Náplň práce:

Komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného

okruhu účetnictví (majetku, zúčtovacích vztahů, pohledávek

a závazků, finančních prostředků, pokladních operací).

Sledování a provádění účetních záznamů o pohybu

a stavu finančních prostředků na bankovních účtech

včetně kontroly bankovních zůstatků.

Možnost nástupu ihned.

Kontakt:

Jana.Zwiefelhofer@sospraha8.cz