8

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / květen 2017 

www.praha8.cz

Fórum

V této rubrice najdete názory zástupců stran zvolených

do Zastupitelstva MČ Praha 8. Každý měsíc postupně

jedna z nich vybere otázku, na kterou odpovídají i ostatní.

Bohumír Garlík

zastupitel

MČ Praha 8

za ANO

Tomáš Mrázek

zastupitel

MČ Praha 8

za ODS

Tento měsíc se ptá:

KDU-ČSL, Osmička sobě a nezávislí

Jaroslav Antonín

zastupitel

MČ Praha 8

za TOP 09

Roman Petrus

starosta

MČ Praha 8

za ČSSD

hnutí ano

ods praha 8

top 09 praha 8

ČSSD

Tunel exhalace

neschová

Již dávno

měla stát

Jsme pro

komplexní řešení

Auta chceme

dostat pod zem

Z hlediska druhu pozemní

komunikace se jedná o místní

sběrnou komunikaci celoměstského významu funkční třídy B,

obousměrnou směrově rozdělenou, která je vedena v patrovém

tunelu se dvěma samostatnými

tubusy. Z dopravně technického

pohledu, plynulosti dopravy

a s vazbou na životní prostředí,

se záměr jeví jako smysluplný.

Součástí jsou dvě mimoúrovňové křižovatky v prostoru

Zenklovy ulice (Vychovatelna,

U Kříže), tvořící připojovací body

Libeňské spojky. Na obou

stranách je možno připojit

hlavní dopravní proudy

(Prosecká radiála, Zenklova

ulice, Městský okruh) i ostatní

povrchové komunikace. Řízení

křižovatek (nám. Na Stráži

a okružní U Kříže) je světelné

s možností aplikace inteligentních systémů řízení v rámci

chytré dopravy.

Byly prověřovány varianty

realizace této komunikace

(povrchové řešení, ražený tunel,

hloubený tunel). V územně

plánovací dokumentaci se

nejspíš nenajde prostor pro

změnu strategické koncepce

Libeňské spojky v připravovaném Metropolitním plánu.

To je informace nepodložená,

ale zřejmá.

Odpověď na položenou otázku

tedy ovlivňují dva faktory.

1. Legislativní proces při

projednávání a povolování

stavby. 2. Finance (složitost

konfigurace a urbanismu města),

které se mohou pohybovat

přes 150 mld. Kč, zde bych se

přiklonil k přísnějšímu měřítku

pohledu. Diskutabilní je termín

dokončení do roku 2025.

Tlak občanských a ekologických sdružení schovat celou

novou komunikaci pod zem lze

přirovnat k jednání pštrosa:

Když strčíme hlavu do písku,

nejsme vidět. Když strčíme auto

do tunelů, ztratí se exhalace.

Ani jedno není pravda.

Ano, protože už dávno měla být

v provozu a nemuseli jsme se

kodrcat v nekonečných kolonách rozbitou Zenklovou ulicí.

Jelikož současné vedení

magistrátu je totálně neschopné

prosadit jakoukoliv dopravní

stavbu, tak se dokončení

Libeňské spojky nedočkají

zřejmě ani naši vnuci. Buď

začněte okamžitě stavět, nebo

zrušte stavební uzávěru! Ať nám

Prahu 8 nadále nehyzdí

například tento „krásný“ dům…

Obecně se dá říci, že každá

dopravní stavba, která pomůže

řešit každodenní provoz na

Praze 8, je vítána. V případě

spojky realizované tunelem od

ulice U Kříže a ústící u nemocnice Bulovka je potřeba říci, že

důležité je především vyřešení

vyústění tunelu Blanka v ulici

V Holešovičkách a na tento

projekt navázat tuto dopravní

spojku. Nikoliv odděleně

a izolovaně, ale jako komplexní

řešení pro celou oblast Bulovky

a Holešoviček. A to neprodleně

i v souvislosti s rozhodnutím

Obvodního soudu pro Prahu 1,

které nařizuje magistrátu

zklidnit dopravu od mostu

Barikádníků ke křižovatce

Vychovatelna. Jestliže nyní

projíždí v Holešovičkách denně

81,5 tisíce aut a počet vozidel

se pravděpodobně ještě bude

zvedat, pak i zmíněná spojka

k tomu výrazně dopomůže.

Z hlediska kvality ovzduší,

kvality rezidenčního bydlení

a blízkosti nemocnice Bulovka

je zahloubení komunikace

i spojky jediné řešení, protože

ani položení „tichého“ asfaltu

by nepomohlo snížit hlukovou

zátěž na úroveň 60 decibelů

(dnes okolo 70). Žádné náhradní

řešení nepomáhá. Proto by

Praha 8 měla důrazně žádat

magistrát o nalezení 10 miliard

Kč pro zahloubení dle propočtů

TSK a výstavbu zkrátit z původních 4 let na 3 roky. Není

udržitelné, aby oblast Holešoviček byla „obětním beránkem“

nevůle projektantů a vedení

města najít řešení a problém

jenom „vysedět“. Naopak je

vhodný proaktivní přístup

a konečně začít řídit projekt tak,

aby odpovídal potřebám všech

dotčených a především občanů,

kteří mají právo na důstojné

životní podmínky.

Libeňská spojka je typický

příklad problému, který je na

dlouhé diskuse a mnoho slov

textu. Shrnout to do jednoho

krátkého sloupečku je tak

nevděčný úkol. Zvláště, když se

touto problematikou zabýváte

mnoho let. Odpověď totiž

v tomto případě není jednoduchá, protože tzv. Libeňská spojka

má své výhody a své nevýhody.

V Praze navíc uslyšíte mnoho

názorů na tento problém od

řady odborníků a politiků.

Ty jdou od postoje, že Libeňská

spojka je naprosto nevhodná,

až po tvrzení, že se bez ní

neobejdeme.

Pojďme se nad tím zamyslet

s pověstným selským rozumem.

Máme tu magistrálu, kterou

jezdí auta do centra Prahy

a do tunelového komplexu

Blanka. Je tady rovněž pokračování vnitřního okruhu od

Balabenky dále do Prahy. Mezi

nimi je Zenklova ulice, kterou

projíždí tisíce aut, které se snaží

dostat mezi těmito komunikacemi ke svému cíli. Představa,

že zmizí tranzitní doprava

ze Zenklovy ulice, je bohužel

naivní. Tu zde totiž na rozdíl od

podobně silně vytížené Trojské

ulice nejde zakázat, protože za

tuto komunikaci není náhrada.

Je tak před námi několik

možností. Možné je například

nepodnikat žádné kroky k řešení

této situace a doufat, že dojde

k výraznému poklesu silničního

provozu. Je to sice dost smutné,

ale tento názor má v Praze své

zastánce. Vhodnější je však

určitě dostat automobily pod

zem. Teoreticky lze rovněž

v některých místech zkapacitnit

současné komunikace.

ČSSD dlouhodobě podporuje

snahu dostat tranzitní dopravu

pod zem. Tunel Blanka totiž

ukázal přednosti tohoto řešení.

Budeme se proto vážně zabývat

touto variantou řešení špatné

dopravní situace na Praze 8.