6

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / leden 2017 

www.praha8.cz

Rozhovor

Eva Lustigová, režisérka,

spisovatelka – a především dcera:

Kam chodil do školy?

„Do obecné školy začal chodit

v pěti a půl na Palmovce

na tehdejší Královské, dnes

Sokolovské ulici, na měšťanku

chodil na libeňském zámečku,

odkud ho s nástupem nacismu

vyhodili. Po válce studoval rok

Obchodní akademii v Karlíně.

Potom začal studium na Karlově

univerzitě.“

Jaký byl váš otec doma, veselý,

nebo spíš smutný a vážný?

„Oboje najednou. Ve svém filmu

„Tvoje slza, můj déšť: Přítomnost

Arnošta Lustiga“ se zabývám

jeho vážnou i veselou podstatou,

kterou má danou jménem

a příjmením. Když Arnošt tvořil,

byl ve svém světě, a to jsme

museli chodit po špičkách. Jinak

byl velkorysý, laskavý, štědrý,

legrační, vřelý, klidný ve svém

světě. Vždy plný energie, života,

síly. Smutného jsem ho zažila

po emigraci do Izraele a dalších

zemí, které nám poskytly

zázemí, tedy Jugoslávie a USA.

Z návratu do Prahy roku 1990

měl nepopsatelnou radost.

Jednadvacet let si myslel,

že se nevrátí.“

Projevovaly se u něj umělecké

sklony i jinak než psaním?

„Arnošt byl skvělý tanečník.

S mami chodili často tancovat

na Václavské náměstí, hráli tam

Ota Satler a Egon Levitt. To byli

muzikanti, kteří hráli v Terezíně

v roce 1943, i během prohlídky

Mezinárodního Červeného

kříže, kdy kontrolovali život

vězňů.“

Arnošt byl

hrdý Čech i žid

nnSpisovatel a publicista

světového formátu Arnošt

Lustig je nedílně spjat

s Prahou. V Libni prožil celé

své mládí a toto prostředí se

často odráží i v jeho tvorbě.

Jeho dcera Eva Lustigová,

rovněž spisovatelka a režisérka, na něj u příležitosti

jeho nedožitých 90. narozenin pro Osmičku

zavzpomínala.

Když se řekne Arnošt Lustig –

co vás jako první napadne?

„Živel. Charismatický blonďák

s modrýma očima. Jeho otec

Emil Lustig pocházel z českých

bratří a všichni měli modré oči.

I můj bratr Pepi je má. Arnošt

byl vždycky hrdý na to, že je

Čech i žid. Byl geniální vypravěč

a moudrý člověk. V USA

oddával své univerzitní

studenty.“

To směl?

„Ale ne, oni šli samozřejmě

napřed na úřad, na oficiální

sňatek, a potom byl Arnošt.

A vždycky jim něco pěkného,

moudrého a originálního řekl,

jako rabín.“

Povídáme si na kraji židovského

města, nedaleko Staronové

synagogy. Přijela jste ze Švýcarska, kde žijete. Cítíte zde své

kořeny?

„Určitě. Praha je moje město,

čeština je můj rodný jazyk.“

Jaký byl jako otec?

„Skvělý. Když zrovna netvořil,

chodil s námi bruslit, plavat,

vozil mě na kroužky, jezdili jsme

lyžovat. Arnošt nebyl nedělní

otec. Ale někdy z něj šel strach.“

Co ho třeba dokázalo vytočit?

„Když jsme se s bráchou nechtěli

o něco podělit. Lidi hodnotil

podle toho, jestli by se rozdělili

o poslední krajíc chleba. On se

dělil i o své honoráře. Když třeba

v Americe dostal honorář

600 dolarů, tak jsme vyjeli

300 kilometrů z Iowa City do

Chicaga do muzea a každý –

maminka, Pepi, já i on – dostal

150 dolarů, aby si tam něco

krásného koupil.“

Eva Lustigová (* 1956),

dcera Arnošta a Věry Lustigových, pražská rodačka žijící

ve Švýcarsku.

Arnošt Lustig (21. prosinec 1926 – 26. únor 2011),

český židovský spisovatel a publicista světového významu, autor

celé řady děl především s tématem holokaustu (mj. Dita Saxová, 1962, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, 1964, Hořká vůně

mandlí, 1968, Miláček, 1968, Nemilovaná: Z deníku sedmnáctileté

Perly Sch., 1979, Tma nemá stín, 1991).

Ocenění: 1967: Státní cena za literaturu – za televizní inscenaci

románu Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, 1996: Cena Karla

Čapka, 2008: Nominace na Pulitzerovu cenu, 2008: Udělena Cena

Franze Kafky, 2009: Nominace na Mezinárodní Man Bookerovu

cenu – za dlouhodobý přínos světové literatuře v angličtině.

Jak jste doma slavili konec roku?

„Měli jsme vánoční stromek.

Maminka tomu nebyla nakloněna, ale Arnošt chtěl, abychom

nebyli o ten zážitek ochuzeni.

Abychom neměli pocit, že jsme

jiní. Chanuku jsme začali slavit

až v Izraeli. Od té doby jsme

stromeček už neměli.“

Jaké jste od rodičů dostávala

dárky?

„Spíš praktické. Brusle, gramofonové desky, rukavice, knížky…“

Ve čtyřech letech přejel

na koloběžce papírníka

a paní papírníková

si pak přišla mamince

na Arnošta stěžovat.

Vzpomínal někdy táta, jaké měl

sám dětství?

„Něco z toho vtělil do svých děl.

Například do novely Dům

vrácené ozvěny, která je silně

autobiografická, zapsal desatero

‚přikázání‘ – kterými se tak asi

trochu v dětství i v životě potom

řídil. Přikázání založená na tom,

čím se člověk může poučit –

od dítěte i od zloděje.“

A jaký tedy byl váš otec jako dítě?

„Pocházel z chudé rodiny.

Maminka před ním zamykala

kredenc s cukrem... Lumpárnám

se nevyhýbal – ve čtyřech letech

prý přejel na koloběžce

papírníka a paní papírníková si

pak přišla mamince na Arnošta

stěžovat. Z libeňské synagogy,

kam ho maminka brala v pátek

večer s jeho starší sestrou

Hankou, pravidelně utíkal.

Arnošt byl „pavlačové“ dítě

z Libně, a to v něm navždy

zůstalo. Na druhou stranu mu

to určitě pomohlo přežít válku

– Arnošt vždycky tvrdil, že

vyrostl na ulici, rodiče neměli

čas se o něj starat, k obědu měl

kolikrát jen vodu s cibulí,

kterou si s klukama přivlastnili

na trhu…“

Víte, co mě překvapuje? Že

o mamince Věře mluvíte jako

o mami, ale o tatínkovi jako

o Arnoštovi… Proč?

„Protože Arnošt byl mnohem

víc než ‚jenom‘ otec, patřil

celému světu. To přišlo asi tak

v šestnácti, kdy jsem pochopila,

kým je. Mimochodem, i pro

všechny vnuky a vnučky nebyl

nikdy děda, ale Arnošt.“

Kdy vám osobně zachutnaly

otcovy knihy?

„Dobrá otázka (úsměv). Když mi

byly dva roky, tak mu zmizely

tři rukopisné stránky, protože

jsem mu je snědla. Takže tehdy.

Ale vážně – až když jsme byli

v emigraci. Den před mými

12. narozeninami do Československa vtrhly tanky a my se

z dovolené v Itálii nevrátili.“

Takže nejen láska, ale i literatura

prochází žaludkem. Co jste po otci

podědila?

„Radost ze života i smutek,

šílenství, energii, snahu se stále

učit a zdokonalovat. Lidi

nepodceňovat ani

nepřeceňovat.“

Už prakticky 25 let pracujete ve

Švýcarsku pro mezinárodní

zdravotnickou společnost.

K vlastnímu psaní a filmařině jste

se dostala až mnohem později.

Nelitujete toho?

„Nelituji. Vědomě a úmyslně jsem

se tomu bránila. Chtěla jsem se

dát svojí vlastní cestou a po

mládí, kdy jsem díky emigraci

vyrostla na třech kontinentech,

jsem chtěla porozumět, co se

přihodilo naší rodině a jak jsem

vyrostla já. Proto jsem si udělala

bakaláře z kulturní antropologie.