4

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / prosinec 2016 

www.praha8.cz

Zpravodajství

Připomínka holokaustu

Odhalení pamětní desky

studentu Pavlu Lionovi

nnV pátek 4. listopadu byla v pražském Karlíně odhalena

pamětní deska na počest židovského chlapce Pavla Liona

(nar. 1930), který před svou deportací do terezínského

ghetta v Karlíně žil.

V Terezíně byl později ubytován

v chlapeckém domově Nešarim,

kde byl šéfredaktorem tajného

časopisu Rim – Rim – Rim.

Na podzim 1944 byl odvezen do

vyhlazovacího tábora Osvětim

– Birkenau a zde i s matkou

a mladším bratrem zavražděn.

Na akci, kterou pořádaly

Gymnázium Přírodní škola

a Terezínská štafeta, se přišli

podívat i někteří pamětníci,

kteří Terezínem prošli. Helga

Hošková, čestná občanka

Prahy 8, která znala Pavla ještě

z Prahy, na něj pár větami

zavzpomínala. Erich Spitz, který

žil s Pavlem v Terezíně a který

na akci přicestoval z Francie, kde

žije, zdůraznil, že sen Pavla

a mnoha dalších, aby se všichni

v klidu po válce sešli, se

nenaplnil. O to důležitější

je ale nezapomínat a vést lidi

ke vzájemnému dialogu

a porozumění. Během slavnostního večera zazněly i básně,

které napsaly děti v Terezíně

a které studenti společně

s učiteli zhudebnili. Žáci pátých

tříd ZŠ Lyčkovo náměstí přečetli

část dobrodružného příběhu

Klub pěti terciánů, který napsal

Pavel Lion v Terezíně a jehož děj

se odehrává v Karlíně a na

Žižkově.

Na akci bylo vzpomenuto

také jméno grafika Josefa

Pamětní deska v Sokolovské ulici

věnovaná Pavlu Lionovi.

Svobody, který byl autorem

pamětní desky a krátce po jejím

dokončení zemřel.

Matyáš Toušek

a František Tichý

Bezplatná nabídka

Změřte si, kolik máte doma radonu

nnV srpnovém čísle Osmičky byli

občané informováni o možnosti

nechat si bezplatně změřit hladinu

radonu v domovech. Nabídku využily

desítky občanů Prahy 8. Nyní jsou

k dispozici nové detektory, které

mohou směřovat do bytů, škol

a školek.

Nabídka platí pouze pro nemovitosti trvale

užívané k bydlení nebo dlouhodobému

pobytu dětí a mládeže (školy, školky).

Měření trvá jeden rok, nyní, v topné sezóně,

lze měření zkrátit na 2 měsíce. Státní

projekt Radonový program, který koordinuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost, má

za cíl snížit dávku radonového záření nejen

doma, ale i v místech, kde tráví většinu času

KFT_inzerce (1)_uprava_TISK.pdf

22.09.16

Farmářské trhy

každou sobotu

na Karlínském

náměstí

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Více informací

na facebook/karlinsketrhy

Kontakt: info@foodevent.cz

8.00 – 14.00

Městská část

Praha 8

způsobem, to znamená, že SÚRO zašle

žadateli balíček s detektory a žadatel si

detektory podle přiloženého návodu sám

instaluje. Po ukončení měření žadatel

detektory vrátí na SÚRO poštou. Po vyhodnocení mu přijdou v dopise výsledky.

V případě naměření vyšších hodnot

seznámí SÚRO žadatele s dalším

postupem.

Přihlášku si můžete vyžádat na e-mailové adrese radon@suro.cz. Další informace

o radonu najdete na webových stránkách

www.radonovyprogram.cz, www.sujb.cz

nebo www.suro.cz.

Vaše dotazy zodpoví paní Kreslová nebo

paní Mužíková ze Státního ústavu radiační

ochrany na tel. 226 518 177 nebo

(red)

226 518 166.

6:26

Nově pro vás otevíráme

C

K

1

děti. Radon je vhodné změřit především

v místnostech s větší pravděpodobností

výskytu, tedy v místnostech v nejnižším

obydleném podlaží, případně v nepodsklepených místnostech v horším technickém

stavu či s větší vlhkostí nebo v místnostech

s výborně těsnícími okny. V obytných

domech má smysl měřit pouze v těch

bytech, které jsou na nejnižším podlaží (tzn.

v kontaktu s podložím). Pravděpodobnost

naměření zvýšených koncentrací radonu

ve vyšším patře je velmi nízká. Muselo by se

jednat o dům ze stavebního materiálu

s vyšším obsahem radionuklidů.

Měřením je pověřen Státní ústav

radiační ochrany (SÚRO), který poskytuje

detektory zdarma občanům i institucím.

Měření se provádí tzv. korespondenčním

Přijďte na vánoční

farmářské trhy

nnRádi bychom vás pozvali na vánoční farmářské

trhy, které se uskuteční od 3. 10. do 17. 12.

na Karlínském náměstí.

Kromě klasického sortimentu a bohatého doprovodného programu

si zde budete moci nakoupit formičky na pečení, ozdoby na

stromeček, vánoční cukroví, jmelí a další. V prosinci budou trhy

zpestřeny o Mikuláše s čertem (sobota 3. 12.) a v sobotu 17. 12. zde

budete moci zakoupením rybí polévky podpořit Centrum integrace

dětí a mládeže. Přejeme vám hezké Vánoce, hodně štěstí a zdraví

v novém roce a těšíme se na shledanou na jaře.