OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / květen 2020 

www.praha8.cz

23

Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

V tajence najdete dokončení jednoho z citátů amerického

novináře, spisovatele a humoristy Marka Twaina, jehož

110. výročí úmrtí jsme si připomenuli 21. dubna.

SUDOKU

(středně obtížné)

„Buďme vděčni za to, že existují blbci,...“

Správné znění tajenky z minulého čísla:

Grand Veteran v nemocnici Bohnice

5

Vlastimila Víznerová, Bohnice

Zdeněk Tůma, Libeň

Vladimír Studený, Čimice

Jiří Sázavský, Libeň

Anna Bouzková, Kobylisy

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete

nejpozději do 10. května 2020 na adresu:

Měsíčník Osmička

Zenklova 35, 182 00 Praha 8

Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz.

Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefonní

kontakt.

2

1 4 6

Výherci, kteří získali dvě vstupenky na

automobilovou přehlídku Grand Veteran, jsou:

8

9

9 5

vylosovaní výherci

získají

knihu Jana Jungmanna

Libeň

zmizelý

svět

3

4

5

2

1

7

3

5

6

2

9

8

3

6 5

8 9 1