Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / DUBEN 2023 

Iva Nachtmannová

příznivkyně Pirátů

Tomáš Hřebík

místostarosta

MČ Praha 8

www.praha8.cz 11

Jiří Vítek

místostarosta

MČ Praha 8

Jana Dvořáková,

zastupitelka

MČ Praha 8

PIRÁTI

TOP 09 A STAN

PATRIOTI

SPD A TRIKOLORA

Víte, co jsou

zimní opatření?

Politika

magistrátu dosud

nefungovala, teď

se otevírají nové

možnosti

Jde to

od desíti k pěti

Nepodporujeme

vznik kontaktních

center pro

narkomany na

území Prahy 8

Možná jste o nich ještě neslyšeli. Pokud chodíte večer do

centra Prahy, ať už do divadla,

kina, nebo baru, mohli jste tuto

scénu zahlédnout. Nad bezdomovcem, který sedí někde

v závětří nebo leží v zapadlém

koutě vestibulu metra, se sklánějí dva lidé, podávají mu chleba a horký čaj a povídají si

s ním. Jsou to terénní pracovníci. Dávají mu informace o tom,

že existuje zdarma možnost

přespání v teple. Zároveň kontrolují, jestli je v pořádku, a pokud ne, převezou ho do nízkoprahového centra na hygienu

a drobné ošetření. Pokud má

zájem a nezná cestu, odvezou

ho do noclehárny. To jsou zimní

opatření, která financuje pražský magistrát.

Dělám tuhle práci od loňského prosince. Musíte se obrnit

trpělivostí. Na začátku večera

jsou klienti občas veselí a neřeší,

kde budou spát. Jak noc postupuje a venku přituhuje, jejich

touha dostat se do tepla sílí. Ale

pořád jsou to lidé, kteří mají

svobodnou volbu a nemůžeme

je nikam tlačit násilím. „Já to

nějak překlepu, sednu na noční

tramvaj. Mám kde spát, mám

stan. Do noclehárny nejdu,

minule mě tam zbili,“ často

říkají. Oni se rozhodují podle

své vůle a na základě předchozích zkušeností. My „teréňáci“

na ně můžeme jen apelovat, aby

nepodcenili situaci, že kdoví,

jak se budou cítit k ránu.

Jsme rádi, když se i přes svou

životní mizérii rozhoupou

k tomu, aby se v našem středisku umyli či nechali ošetřit.

Někteří jsou v depresi a nevidí

jinou cestu z ní, než se opít

a zapomenout. Přesto: chceme,

aby někde umrzli? Myslím, že

žádná civilizovaná společnost si

to nepřeje. Proto jsme tu my,

terénní pracovníci, a zimní

opatření.

Problém bezdomovectví se stále

více přesouvá z centra města ke

stanicím metra Prahy 8 a dále

pak do sídlišť. S kroky magistrátu jsme proto v uplynulých 4

letech nemohli být spokojeni.

Chybí celopražská metodika

péče o lidi bez domova. Například umísťování center pro lidi

bez domova nebo drogově

závislé řeší magistrát nahodile

a v rámci celé Prahy nerovnoměrně. Mnohdy navíc pokoutně, jako naposledy u Libeňského mostu.

Věříme, že nové vedení magistrátu se na problematiku bezdomovectví a drogově závislých

zaměří lépe než předchůdci

a bude své kroky probírat dopředu s městskými částmi, které

mají velkou místní znalost. Jsme

otevřeni smysluplné spolupráci,

ale bezpečí pro občany Prahy 8

musí být na prvním místě.

A o čem chceme v rámci

bezpečnosti s magistrátem

diskutovat? Základem všeho je

znepříjemnění pobytu na veřejných místech původcům problémů. To zajistí přítomnost městské policie a kamer, pod jejichž

dohledem bude těžko někdo

chtít třeba prodávat drogy. Naši

koncepci vidíme následovně:

1. Mobilní policejní služebny na

vytipovaná místa, zejména ke

stanicím metra Kobylisy,

Ládví, Palmovka a Florenc.

2. Kamerový dohled, který

pomůže rychle identifikovat

pachatele přestupků a trestných činů.

3. Práce preventistů – ti by měli

zajistit, aby takové lokality

ani nevznikaly. Budou dohlížet na veřejný pořádek a průběžně vyhodnocovat situaci.

Společně s novým vedením

na magistrátu i tento problém

zvládneme!

Bezdomovectví je společenský

jev a lze ho chápat jako syndrom

sociálního selhání, ať ze strany

jedince či státu, nebo jako

svobodnou volbu jedince žít na

okraji společnosti, neztotožňovat se s jejími pravidly ani je

neakceptovat. Účinný recept na

řešení bezdomovectví v současném politickém systému neexistuje a ani institut domovského

práva není v dnešním právním

systému průchodný.

Bohužel, jak se ukazuje,

naopak lidí na okraji společnosti

přibývá. Vzhledem k tomu, že

s mnoha hovořím, jsem účastník preventivních akcí za radnici, tak upřímně říkám, že si

nedovolím kritizovat žádnou

instituci, která se bezdomovectvím zabývá. Policie nemá

dostatečné pravomoci na vykázání těchto osob do svých domovských měst či obcí, každý se

umí velmi zdatně ohánět svými

právy, ale na povinnosti jaksi

zapomíná. Městské části v Praze

nemohou vydávat vyhlášky

a také přímo nevelí městské

policii, která se zase potýká

s podstavem strážníků.

Dle vlastní zkušenosti tu

máme tři skupiny bezdomovců.

Takové ty klasické starší, kteří

se v posledních letech stahují do

sídlišť, kde se cítí relativně

bezpečně. Bohužel většinou

holdují alkoholu, jsou vytlačeni

velmi brutálně ze svých tradičních míst v opuštěných budovách mladou vlnou velmi agresivních bezdomovců pro změnu

holdujících drogám. Třetí jsou

tzv. paraziti, kteří se přisají na

slabší oběť, která vlastní například byt, vysají ji a nakonec

i majetkově zlikvidují. Terénní

pracovníci se mohou přetrhnout, ale když ten na druhé

straně nechce, neuděláte nic,

ale určitě jsou i světlé výjimky.

Ze strany hlavního města jsem

nezaznamenal něco, co by tuto

situaci zlepšilo. V Praze 8 spíše

naopak.

O pozitivním přístupu magistrátu k protidrogové problematice

v oblastech bezdomovectví

a protidrogové problematiky se

nedá z mého pohledu již delší

dobu vůbec uvažovat. Chybí zde

jednoznačně koncepční řešení

pro celou Prahu a dopady jsou

spíše negativní. Vzniká tlak na

jednotlivé MČ, aby uvolnily

prostory pro kontaktní centra

– např. nyní výpověď MČ Prahy

5 organizaci Progressive o.p.s.

a nově zřízení metadonového

centra v ulici Za Poříčskou

bránou v Karlíně.

Nekoncepčnost a více než

diskutabilní přístup magistrátu

k jednotlivým městským částem vyplývá mj. právě z jeho

posledního počinu, kdy rozhodnutím Protidrogové komise

Rady MHMP z 25. 1. 2023,

direktivně, bez konzultace

s naší městskou částí, byla

Praha 8 „obohacena“ o další

metadonové kontaktní centrum

v ulici Za Poříčskou bránou.

Protidrogová komise Rady

MHMP se ani neobtěžovala

přizvat zástupce Prahy 8 k jednání, zjistit názor obyvatel

velmi zatížené lokality Karlína

a posoudit vliv svého rozhodnutí na život občanů v oblasti,

zejména s ohledem na bezpečí

rezidentů a kvalitu života v bezprostředním okolí centra. Je

zbytečné připomínat, že s problematikou drog je vždy spojen

výskyt dalších sociálně patologických jevů. Tato skutečnost

komisi při jejím rozhodování

zjevně vůbec nezajímala. Domnívám se, že „Komplexní

přístup MHMP“ v tomto případě

symbolizovala pouze snaha

zbavit se „horkého bramboru“,

bez ohledu na vše ostatní.